Tyroxin

Další názvy: T4 Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Normální hodnoty:

Novorozenci(1-4 dny) 29,6 – 72,1 pmol/l
Děti (2 měsíce – 14 let ) 10,3 – 28,3 pmol/l
Dospělí (21 – 87 roků ) 10,3 – 34,7 pmol/l

Popis thyroxinu

Thyroxin je hormon produkovaný specializovanými buňkami štítné žlázy. Vyskytuje se ve dvou formách a to vázaný na bílkoviny krevní plazmy a na tyto bílkoviny nevázaný tzv. volný – fT4 (free thyroxin). Tato část (v porovnání menší) je ovšem mnohem důležitější neboť je přímým metabolickým předstupněm k daleko účinnějšímu trijodthyroninu (jiný hormon štítné žlázy). Thyroxin prostřednictvím metabolitu trijodthyroninu působí na hospodaření tkání lidského organismu s živinami, dále má vliv na nervovou soustavu a pohlavní žlázy.

Kdy se vyšetření provádí

Jedná se o základní vyšetření prováděné při podezření na onemocnění štítné žlázy.

Výchylky hodnot

Podle klinického obrazu onemocnění závislého na hladině hormonu rozlišujeme dva stavy. 1) hypothereozu, kdy je činnost žlázy snížená a onemocnění se projevuje sníženou aktivitou jedince, malátností, nepřiměřenou únavností. Dochází k celotělovému otoku, kůže je suchá, zhrubělá, hlas níže posazený. Nemocný je zimomřivý. Naproti tomu 2) hyperthyreoza se projevuje zcela opačně. Pacient netoleruje teplo, zvýšeně se potí, ztrácí na váze. Je celkově aktivován, má nepravidelnou srdeční činnost. Je přítomen třes v rukách a oční koule mohou „vylézat z důlků“ ( exoftalmus ). K hyperthyreoze může dojít při terapii heparinem (lék používaný proti nežádoucímu srážení krve), dále amiodaronem (lék používaný při léčbě srdečních onemocnění ) a v neposlední řadě též při těhotenství, kde je ovšem možný i stav opačný – hypothyreoza.

Při nedostatku hormonu v dětství dochází k poruchám duševních schopností ve smyslu snížené inteligence, dále k poruchám růstu a sexuálních funkcí.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních