Troponin

Další názvy: Troponin T Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Normální hodnoty:

Troponin T do 0.2 μg/l
Troponin I do do 3.1 μg/l

Popis troponinu

Troponin je bílkovina, která se vyskytuje ve svalovině kosterní a srdeční. Je nezbytná pro mechanismus svalové kontrakce. Rozlišujeme tři subjednotky troponinu. Základními látkami svalové kontrakce jsou aktin, myosin a tropomyosin. Troponin T se váže k molekule tropomyosinu, troponin C váže kalciové ionty, bez kterých by kontrakce neprobíhala, a troponin I inhibuje, znemožňuje, vazbu aktinu a myosin. Pro měření při srdečních onemocněních se používí troponin T a troponin I.

U zdravých jedinců je koncentrace troponinu v krvi relativně nízká, proto se při poškození srdce hladina velmi zvýší.

Troponin I bývá pro vyšetření infarktu myokardu lepším ukazatelem než troponin T, protože jeho hladina se spíše nemění při jiných obtížích.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření se provádí společně s dalšími testy k potvrzení diagnózy infarktu myokardu. Jelikož při poškození svalu se troponin z buněk dostává do krve, je možné tímto vyšetřením identifikovat tato poškození. Příznaky infarktu myokardu jsou hlavně bolest na hrudi s vystřelováním do levé horní končetiny či do hlavy, slabost, úzkost, pocit ohrožení na životě. Vyšetření se prokarvádí hned při akutním příjmu pacienta v nemocnici a sleduje se dále průběh změn jeho hladiny v průběhu léčby. také při angině pectoris, což je další srdeční onemocnění, se vyšetření provádí pro monitorování rozvoje této choroby a posouzení rizika vzniku infarktu myokardu. Přestože se vyšetření užívá i s ostatními testy k posouzení stavu srdečních onemocnění, tak právě toto vyšetření je pro srdeční obtíže nejlepším ukazatelem. Některé laboratoře provádějí vyšetření troponinu T a některé troponinu I.

Výchylky hodnot

Výchylka hodnoty troponinu v krvi znamená, že v organismu došlo k poškození svalové tkáně srdeční svaloviny. V důsledku toho se troponin z buněk dostane do krevního oběhu a jeho hladina se významně zvýší. Dle toho, k jak moc velkému poškození svalů došlo, se zvedá hladina troponinu v krvi. Čím větší svalové poškození, tím vyšší hladina troponinu v krvi. Patologické hladiny troponinu v krvi nastávají nejčastěji u infarktu myokardu. Pokud pacient má podezření na infarkt myokardu a hladinu troponinu je v normě, může se infarkt takřka vyloučit. I u anginy pectoris může být hladina zvýšena.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních