Trijodtyronin

Další názvy: T3 Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev ( klasický odběr ze žíly na paži ) Normální hodnoty:

celkový T3 1.23 – 3.00 nmol/l
volný T3, novorozenci 3 – 9 pmol/l
volný T3, dospělí 4.6 – 8.2 pmol/l

Popis trijodthyroninu

T3 je hormon produkovaný specializovanými buňkami štítné žlázy. Vyskytuje se ve dvou formách a to vázaný na bílkoviny krevní plazmy a na tyto bílkoviny nevázaný tzv. volný – fT3 ( free trijodthyronin). Tato část v porovnání menší je ovšem mnohem důležitější, neboť je přímým trijodthyroninu působí na činnost tkání lidského organismu s živinami, dále má vliv na nervovou soustavu a pohlavní žlázy.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření T3 se používá v situaci, kdy se objeví patologické hodnoty TSH a T4.

Může být součástí vyšetření pacienta s příznaky hyperthyreozy, též může být užito k monitoringu léčby již diagnostikovaného onemocnění štítné žlázy.

Výchylky hodnot

Podle klinického obrazu onemocnění závislého na hladině hormonu rozlišujeme dva stavy. 1) hypothyreozu, kdy je činnost žlázy snížená a onemocnění se projevuje sníženou aktivitou jedince, malátností, nepřiměřenou únavností. Dochází k celotělnímu otoku, kůže je suchá, zhrubělá, hlas níže posazený. Nemocný je zimomřivý. Naproti tomu 2) hyperthyreoza se projevuje zcela opačně. Pacient netoleruje teplo, zvýšeně se potí, ztrácí na váze. Je celkově aktivován, má nepravidelnou srdeční činnost. Je přítomen třes v rukách a oční koule mohou „vylézat z důlků“ ( exoftalmus ). K hyperthyreoze může dojít při terapii heparinem (lék používaný proti nežádoucímu srážení krve), dále amiodaronem (lék používaný při léčbě srdečních onemocnění) a v neposlední řadě též při těhotenství, kde je ovšem možný i stav opačný – hypothyreoza. Při nedostatku hormonu v dětství dochází k poruchám duševních schopností ve smyslu snížené inteligence, dále k poruchám růstu a sexuálních funkcí.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních