Triglyceridy

Další názvy: Triacylgyceroly Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži); odběr se provádí nalačno, pacient nesmí 12h před odběrem jíst a pít smí pouze vodu, dále nesmí požívat alkohol 24h před odběrem. Normální hodnoty:

Do 1.8 mmol/l

Popis triacylglycerolů

Triacylglyceroly jsou látky složené z alkoholu glycerolu a tří zbytků mastných kyselin. Je to základní zásobní látka v lidském těle. Představují zásobárnu tuků v lidském těle. Některá část koluje v krvi a představuje energii pro svalovou činnost a zbytek je uložen v tukové tkáni. Vyšetření musí být prováděno nalačno. Po požití potravy se totiž triacylglyceroly objeví v krvi, protože jsou dopravovány ze střev k tukové tkáni.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření by se u dospělých mělo provádět jednou za pět let jako preventivní vyšetření vzniku srdečních chorob. Není to vyšetření, které by vedlo ke konkrétní diagnóze, slouží jako ukazatel míry rizika chorob kardiovaskulárního aparátu. Provádí se většinou společně s dalšími vyšetřeními na stanovení lipidů v těle, tzv. lipidový profil. Samostatné vyšetření se většinou neprovádí. Nejdůležitějším kritériem pro posouzení rizika těchto onemocnění je LDL cholesterol, takže stanovení hladiny triacylglycerolů se provádí v kombinaci s dalšími hodnotami z lipidového profilu.

Výchylky hodnot

Vyšetření se neprovádí za účelem stanovení diagnózy, ale pro stanovení rizika vzniku srdečních onemocnění, aterosklerózy, infarktu myokardu. Pokud se hodnoty pohybují do stanovené hranice normálu, je vyšetření požadováno jen jednou za pět let. Většinou bývá nejvíce sledována hodnota LDL cholesterolu, ale pokud hladina triacylgylcerolů přesáhne hodnotu 11 mmol/l, hrozí riziko pankreatitidy (zánět slinivky břišní) a je třeba tuto situaci urychleně řešit.

Během dne se hladina triacylglycerolů velmi mění v závislosti na jídle. Několik hodin po požití potravy může být hladina až desetkrát vyšší. Rozdíl v hodnotách hladiny triacylglycerolů v různých dnech je považováno za normální, jisté kolísání je fyziologické.