Transferin

Další názvy: vazebná kapacita séra pro železo Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Normální hodnoty:

2.0 – 3.6 g/l

Popis transferinu

Jelikož je železo jedním z nejdůležitějších prvků organismu, je i transferin společně s feritinem velmi důležitou látkou v organismu. Transferin je bílkovina krevní plazmy, zatímco feritin je nitrobuněčná bílkovina. Železo je nezbytnou složkou krve, protože je součástí krevního barviva hemoglobinu v červených krvinkách. Hemoglobin přenáší krevní plyny, kyslík a oxid uhličitý. Železo se vstřebává v gastrointestinálním traktu z potravy. Z celkového množství železa v potravě je vstřebáno pouze okolo 5 % železa. Železo je přenášeno na molekule transferinu a uskladňováno v molekulách feritinu.

Z celkového množství železa v těle je 70 % v molekulách hemoglobinu, další část ve formě feritinu a jen velmi malé množství v myoglobinu (kyslík přenášející barvivo svalové tkáně). Množství železa v séru během dne kolísá. Souvisejícími vyšetřeními jsou stanovení TIBC a saturace transferinu. Total iron-binding capacity – TIBC (vazebná kapacita železa) je lékařské laboratorní vyšetření, které měří krevní kapacitu vázat železo s transferinem. Z této hodnoty se dá vypočítat celková saturace transferinu. Saturaci tranferinu vypočítáme, pokud hodnotu železa vydělíme hodnotou VK, vazebné kapacity. Saturace transferinu je pro stanovení diagnózy celkově lepší, než stanovení hladiny železa. Ještě v jedné formě je možno větší množství železa nalézt. Je to hemosiderin, což je komplex železa, bílkovin a dalších složek. V této podobě je ale železa uskladněno podstatně méně než ve feritinu a také ho nalézáme uvnitř buněk.

Hemosiderin vzniká ve větším množství např. po krvácení, kdy hemoglobin z červených krvinek je vychytáván buňkami imunitního systému a v nich je degradován na hemosiderin a porfyrin. Vazebná kapacita séra pro železo je vyšetření, které měří, kolik železa je schopen transferin navázat. Jeho jednotkou je μmol/l. Jednotkou stanovení transferinu je g/l. Výsledky těchto dvou měření jsou pro lékaře známkou téhož.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření na stanovení hladiny transferinu, VK, saturace transferinu, hladiny železa apod. se provádí, jestliže chceme zjistit, zda má pacient správné množství železa v těle. Nejdůležitějším měřením je stanovení saturace transferinu. Saturaci vypočítáme tak, že hodnotu železa vydělíme hodnotou VK, vazebné kapacity.

Zdraví jedinci mají obsazených cca 20 - 50 % vazebných míst na transferinu.

Pacient, který má v těle nedostatek železa, bude mít zvýšenou vazebnou kapacitu transferinu (hodně volných míst pro železo, když železa je nedostatek), vysokou hladinu transferinu a zároveň nízkou saturaci transferinu. Tyto stavy jsou nejčastěji způsobeny anémií. Naopak u zvýšené hladiny železa v organismu se snižuje vazebná kapacita transferinu a zvyšuje saturace. Onemocnění, které tyto stavy doprovázejí, se jmenuje hemochromatóza.

Výchylky hodnot

Výchylky hodnot jsou důležitým ukazatelem při anémiích a onemocněních, kdy se jako příznak projeví změněná hladina železa v krvi. Normální činnost faktorů, které udržují hladinu železa v krvi v normálu, je nezbytná pro zdraví organismu. Vysoká vazebná kapacita séra pro železo (VK) nebo vysoká koncentrace transferinu společně s nízkou saturací obvykle naznačují málo železa v těle. Toto se objevuje u anémií. Vysoká hladina železa způsobuje přetížení organismu železem. Tento stav je charakterizován nízkou VK, vazebnou kapacitou, nízkou hladinou transferinu a vysokou saturací. Pokud přetížení trvá delší dobu, v tkáních se železo hromadí, tak se tomuto stavu říká hemosideróza. Velké množství hemosiderinu může tkáně poškodit, čímž vzniká hemochromatóza. Tato porucha se vyznačuje zbarvením kůže, poškozením slinivky břišní („bronzový diabetes“), cirhózou jater a poškozením pohlavních žláz (vaječníky a varlata). Toto onemocnění nemusí být vyvoláno jen abnormálním přísunem železa do organismu, ale i mnoha jinými příčinami. Nemoc může být např. vrozená a s léčbou je pak potřeba začít co nejdříve. Při prvním podezření na výskyt tohoto onemocnění by lékař měl nechat vyšetřit pacientovi hladinu železa v séru, hodnotu transferinu, VK či saturaci.

Jelikož transferin je bílkovina, mohou onemocnění jater či ledvin způsobit výchylky v jeho hodnotách.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních