Testosteron

Další názvy: celkový testosteron Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Normální hodnoty:

muži 9.4 – 35.4 nmol/l
ženy 1.00 – 3.0 nmol/l

Popis testosteronu

Testosteron je mužský pohlavní hormon zodpovědný za vývoj mužských pohlavních znaků. K jeho produkci dochází v pohlavních žlázách – varlatech (u žen v malém množství i ve vaječnících) a dále v nadledvinách u obou pohlaví. Luteinizační hormon produkovaný hypofýzou stimuluje výrobu testosteronu v pohlavních žlázách. Jiný hormon hypofýzy – ACTH - stimuluje produkci hormonů kůry nadledvin, kde tím dochází současně i k produkci testosteronu. Testosteron není jediným mužské znaky vytvářejícím hormonem, velice důležité jsou i jeho metabolity ( dehydroepiandrosteron, androstendion ).

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření se provádí zejména při podezření na onemocnění související s poruchami plodnosti mužů i žen, při poruchách sexuálních funkcí u mužů, dojde-li u ženy k výskytu mužského typu ochlupení a zhrubnutí hlasu. Dále se vyšetření provádí v souvislosti s předčasnou či významně opožděnou pubertou.

Výchylky hodnot

Dojde-li k nadprodukci hormonu během těhotenství dochází k rozvoji mužských pohlavních znaků u děvčátek. K tomuto dochází zejména při nádorovém postižení nadledvin, kdy nádorová tkáň produkuje hormon bez omezení běžnými regulačními mechanismy těla.

dospělých žen se nadbytek projeví poruchami menstruačního cyklu a schopnosti otěhotnět. Dochází ke kožním projevům jako je nadměrná potivost a aktivita mazových žláz. Dochází k řídnutí vlasů a rozvoji tzv. „koutů“ tedy vlasová hranice nastupuje podobně jako u mužů.

chlapců tento stav vede k rozvoji předčasné puberty, kdy dochází k nadměrnému zvětšení penisu, vývoji dospělého typu ochlupení, růstu chrupavky štítné a s tím spojeným změnám hlasu. Celkový růst těchto chlapců je nejprve urychlen, ale později začínají zaostávat z důvodu rychlejšího uzávěru růstových štěrbin.

Příčin nedostatečné tvorby mužských pohlavních hormonů je celá řada. Nejdůležitějšími jsou onemocnění zejména varlat, hypofýzy, hypotalamu a též nedostatečná citlivost tkání vůči testosteronu. A dále například nadměrná konzumace alkoholu, kouření marihuany a nezdravý životní styl obecně.

Nedostatek hormonu před pubertou se u dospělého muže projeví malými varlaty, která neprodukují spermie. Penis má dětské vzezření a obvykle nelze dosáhnout erekce. Tito muži mají rozložení tuku podobné ženám, jejich celková odolnost a výkonnost je snížená. Dojde li k snížení tvorby po již proběhlé pubertě jsou příznaky podobné, ale nikoliv tak nápadně vyjádřené. Penis je dospělého vzezření, hlas není změněn, růst kostry je v normě.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních