Progesteron

Další názvy: Progesterol Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev ( klasický odběr ze žíly na paži ) Normální hodnoty:

Ženy

folikulární fáze 0.3 – 3.5 nmol/l
luteální fáze 9.5 – 63.6 nmol/l
menopauza 0.3 – 3.2 nmol/l

Muži

0.3 – 3.2 nmol/l

Popis progesteronu

K produkci tohoto steroidního hormonu dochází ve žlutém tělísku. Žluté tělísko vzniká z buněk obklopující dozrálé vajíčko po jeho uvolnění z vaječníku při ovulaci - pokud nedojde k oplození, žluté tělísko zaniká a tím klesá i produkce progesteronu a může dojít k novému menstručnímu cyklu. V pozdější fázi těhotenství produkci hormonu zajišťuje placenta. V menším množství produkuje hormon i samotný folikul - vajíčko během jeho zrání. Progesteron způsobuje změny děložní sliznice ve smyslu její přípravy na uhnízdění oplodněného vajíčka. Hlen produkovaný v děložním krčku se stává koncentrovanějším a nakonec vytvoří jakousi zátku, která chrání před průnikem mikrobů během těhotenství z pochvy do dělohy. Zpětnou vazbou progesteron působí na hypotalamus a tím sekundárně na hypofýzu, kde dochází k útlumu tvorby Luteinizačního hormonu - LH, a tím zabraňuje uvolnění dalšího vajíčka v průběhu těhotenství.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření se provádí při podezření na poruchy uvolňování zralého vajíčka a to během několika cyklů za sebou. V průběhu rizikového těhotenství je progesteron jedním z parametrů, který umožňuje monitorovat vývoj plodu. Hodnotí se též v souvislosti s rizikem vzniku mimoděložního těhotenství, kdy jeho hladina nebude vzrůstat na předpokládanou hladinu vzhledem ke stupni těhotenství.

Výchylky hodnot

Při nadbytku tohoto hormonu je sníženo uvolňování hormonů hypofýzy a tím pádem nedochází ke zrání a uvolňování nových vajíček. Při nedostatku hormonu nemůže dojít ke zrání děložní sliznice v průběhu menstruačního cyklu. Tímto mechanismem se stávají pacientky neplodnými.
Svým účinkem na metabolismu může progesteron v nadbytku zvýšit tělesnou teplotu a bazální metabolismus, což se může projevit zrychlením dechové frekvence. Progesteron také snižuje citlivost tkání na inzulin, tím může vyvolat či zhoršit cukrovku – diabetes mellitus.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních