Myoglobin

Další názvy: Mb Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Normální hodnoty:

5 – 70 μg/l

Popis myoglobinu

Myoglobin je bílkovina příbuzná hemoglobinu, která se nachází ve svalech. I strukturou připomíná hemoglobin, obsahuje kromě proteinové složky i složku dusíkatou – hem, ve které je vázáno dvoumocné železo. Na tento atom železa se může vázat kyslík v prostředí na něj bohatém a potom se v prostředí na kyslík chudším může uvolňovat. Hemoglobin přenáší kyslík z plic do tkání, ale myoglobin ho přenáší ve svalové tkáni z krve do organel svalových buněk a vláken. Myoglobin je potřebný pro kontrakci srdečního svalu i svalů kosterních. Ze svalů kosterních ho nacházíme nejvíce v těch, které vykonávají dlouhodobou kontrakci, např. svaly udržující vzpřímený postoj těla. Myoglobin je přítomen uvnitř buněk, a proto se při poškození buněk dostane ven a jeho hladina znatelně stoupne. V ledvinách je myoglobin filtrován a vylučován močí a pokud se množství myoglobinu v krvi velmi zvýší, může docházet k poškození ledvin.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření se provádí společně s dalšími testy k potvrzení diagnózy infarktu myokardu. Jelikož při poškození svalů se myoglobin z buněk dostává do krve, je možné tímto vyšetřením identifikovat tato poškození. Příznaky infarktu myokardu jsou hlavně bolest na hrudi s vystřelováním do levé horní končetiny či do hlavy, slabost, úzkost, pocit ohrožení na životě. Nástup zvýšení je u infarktu myokardu vyšší než u CK a vrcholí 12 h před maximem aktivity CK. U nekomplikovaných případů zase rychle odeznívá. Také se výsledek ukáže dříve než u troponinu. Vyšetření se nepoužívá samostatně, ale kombinují se, a pro potvrzení diagnózy se používá myoglobin, CK i troponin současně ( například k určení místa poškození). Jelikož po velkém traumatu svalu velké množství myoglobinu může poškodit i ledviny, využívá se tento test ve výjimečných případech i k posouzení stavu ledvin.

Výchylky hodnot

Výchylka hodnoty myoglobinu v krvi znamená, že v organismu došlo k poškození svalové tkáně buď srdeční nebo kosterní svaloviny. V důsledku toho se myoglobin z buněk či vláken dostal do krevního oběhu a jeho hladina se významně zvýšila. Dle toho, k jak moc velkému poškození svalů došlo, se zvedá hladina myoglobinu v krvi. Čím větší svalové poškození, tím vyšší hladina myoglobinu v krvi. Patologické hladiny myoglobinu v krvi nastávají nejčastěji u infarktu myokardu a po dalších poškozeních svalstva, po operacích a velkých úrazech. Hladina se při odběru může zvýšit i po injekcích a velkém cvičení.

Sledování myoglobinu v moči se neprovádí často. Hladina v moči je velmi nízká a o stavu ledvin vypovídají spíš jiné testy.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních