Lipáza

Další názvy: Lipasa Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Normální hodnoty:

Do 3.0 kat/l

Popis vyšetřované látky

Lipáza je jedním z nejdůležitějších enzymů organismu. Je to enzym, který štěpí tuky na glycerol a mastné kyseliny, a chemicky patří mezi hydrolázy. Lipázu vyrábí slinivka břišní a enzym pak je dopravován do tenkého střeva, kde se účastní trávení. Lipáza se za normálního stavu nedostává do moči. Jakákoliv výchylka v hladině lipázy v krvi pravděpodobně souvisí s onemocněním slinivky břišní, jelikož normálně je v krvi lipázy jen relativně malé množství.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření je požadováno při podezření na** poškození slinivky břišní. Pokud je již stanovena diagnóza onemocnění tohoto orgánu, je vyšetření opakováno častěji pro monitorování výsledků léčby. Vyšetření má vypovídající hodnotu i u dalších chorob, např. Crohnovy choroby, celiakie a **cystické fibrózy.

Příznaky akutního onemocnění slinivky břišní jsou například typicky prudká bolest břicha, vysoká horečka, pocit na zvracení či zvracení. Při chronických obtížích se vyskytují celkové potíže se zažíváním (průjmy, bolesti atd.).

Výchylky hodnot

Nejvýrazněji se hladiny lipázy zvyšují nad hranici normálu, a to velmi výrazně, při akutní pankreatitidě – zánětu slinivky břišní. Do dvou dnů hodnoty dosahují maxima a asi týden zůstávají zvýšené. Také při obstrukci (ucpání) kanálku, který enzymy ze slinivky dopravuje do střev, dochází ke zvýšení hladiny lipázy v krvi.

Ostatní onemocnění slinivky, chronická onemocnění, karcinomy atd. hladinu též zvyšují. I některá léčiva zvyšují hladinu lipázy v krvi a jsou to např.: kodein, morfin, cholinergika, preparáty kalcia,injekce heparinu. Hladina se může měnit při potížích s ledvinami. Snížená hladina nastává, pokud slinivka neprodukuje dostatečné množství lipázy, také preparáty kalcia mohou hladinu snížit. Jelikož je vyšetření ovlivňováno mnoha faktory, např. postupem při zpracování atd., dodá laboratoř provádějící test společně s výsledky i referenční meze pro lipázu.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních