LH

Další názvy: Luteinizační hormon Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev ( klasický odběr ze žíly na paži ) Možný též vzorek moči Normální hodnoty:

Krev :

ženy
folikulární fáze 0 – 20 IU/L
ovulační peak 30 – 90 IU/L
luteální fáze 0 – 20 IU/L
menopauza 30 – 100 IU/L
muži
0 – 10 IU/L

Popis vyšetřované látky

Luteinizační hormon je produkován buňkami předníhoho laloku hypofýzy v tzv. „pulsových vlnách“ ( jeho hladina je výrazně proměnlivá ), spolu s FSH jsou pod vlivem hypotalamu a jelikož ovlivňují činnost pohlavních žláz, nazýváme je též gonadotropiny. V době plodnosti ženy představují gonadoliberiny hlavní řídící složku menstruačního cyklu. Menstruační cyklus probíhá z hlediska hormonů zjednodušeně takto. Po menstruaci hypotalamus způsobí zvýšenou hladinu FSH , což má za následek dozrávání vajíček ve vaječníku, přičemž jedno vajíčko roste přednostně. V polovině menstruačního cyklu se zvýší hladina LH, což stimuluje přednostní vajíčko k dozrání a následuje ovulace. Pokud nedojde k oplození, hladina LH klesá. Jelikož klesají i hladiny progesteronu a estrogenu, dojde k odlučování děložní sliznice a k další menstruaci.

U mužů je LH nezbytný pro správnou funkci Leydigových buněk, které jsou ve varleti a produkují testosteron. Po pubertě je Luteinizační hormon udržován na konstantních hladinách.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření se provádí při podezření na postižení plodnosti souběžně s dalšími vyšetřeními hormonů, které mohou ovlivňovat rozmnožování. U žen je vyšetření vyžadováno při poruchách menstruačního cyklu, onemocněních vaječníků či hypofýzy. U mužů se tímto testem zjišťuje příčina snížené hladiny testosteronu, či také onemocnění hypofýzy (či onemocnění nadřazeného systému: hypotalamu). Při zpožděné či předčasné pubertě se vyšetření vyžaduje i u dětí. Vyšetření je v podstatě důležité vždy, pokud může být patologicky změněn pohlavní systém na jakékoliv úrovni: hypotalamus, hypofýza, pohlavní žlázy (vaječníky a varlata).

Výchylky hodnot

U výchylek hodnot LH rozlišujeme primární a sekundární postižení pohlavních orgánů. Při primárním postižení vaječníků (např. gonádová disgeneze – nevyvinutí pohlavních orgánů), nepůsobí zpětná vazba estrogenu a progesteronu na hypofýzu, čím se hladina LH zvyšuje. Při syndromu polycystických vaječníků stoupá pouze hladina LH, hladina FSH zůstává nezměněna. Při sekundárních ovariálních insuficiencích (nedostatečnost vaječníků), kdy příčina tkví v nadřazeném řídicím systému v hypotalamu či v hypofýze, se hladina FSH i LH snižuje.

Stejně tak u mužů jsou primární poruchy provázeny zvýšenou hladinou FSH, zatímco sekundární poruchy (poruchy nadřazených systémů) se projevují hladinou sníženou. Dále mohou být hladiny hormonu změněny v souvislosti s protinádorovou terapií.