LDL cholesterol

Další názvy: špatný cholesterol Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži); odběr se provádí nalačno, pacient nesmí 12h před odběrem jíst a pít smí pouze vodu Normální hodnoty:

Do 3.6 mmol/l

Popis vyšetřované látky

V krvi se cholesterol vyskytuje ve formě lipoproteinů. LDL (low density lipoprotein) cholesterol a HDL (hight density lipoprotein) cholesterol a. LDL cholesterol je nazýván jako „zlý“ cholesterol, který se ve formě plátů může ukládat ve stěnách cév a může způsobovat aterosklerózu, a HDL cholesterol je laicky nazývaný „hodný“ cholesterol, neboť tento cholesterol putuje k játrům a zde se znovu využívá.. Oba cholesteroly se ale u normálního jedince v krvi vyskytují v určitém množství, a pokud jsou hladiny v normálu, není na jejich přítomnosti nic patologického, oba jsou totiž pro organismus důležité. Stanovení hladiny LDL cholesterolu se většinou provádí výpočtem z lipidového profilu (celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly), kdy může být ale měření zkresleno např. zvýšenou hladinou triacylglycerolů, nebo v situaci, kdy pacient nedodržel lačnění před odběrem. Přímé stanovení LDL cholesterolu se proto provádí u pacientů, kteří nemohli před odběrem být 12h nalačno, nebo kteří mají vysokou hodnotu triacylglycerolů.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření by se u dospělých mělo provádět jednou za pět let jako preventivní vyšetření vzniku srdečních chorob. Provádí se většinou společně s dalšími vyšetřeními na stanovení lipidů v těle, tzv. lipidový profil. U pacientů, kteří jsou pro profil sledováni a mají např. dietu na snížení cholesterolu, se vyšetření provádí častěji, než se dostanou k normálním hodnotám. LDL cholesterol je nejdůležitější při sledování rizika kornatění tepen, onemocnění srdce a srdečního infarktu, protože se může ukládat ve stěnách cév a vytvářet zde lipidové plaky/pláty.

Výchylky hodnot

Vyšetření se neprovádí za účelem stanovení diagnózy, ale pro stanovení rizika vzniku srdečních onemocnění, aterosklerózy, infarktu myokardu. Pokud se hodnoty pohybují do stanovené hranice normálu, je vyšetření požadováno jen jednou za pět let. Pokud již pacient některou z výše zmíněných chorob trpí nebo trpěl, pokud se u něj kumulují rizikové faktory, snižuje se hranice pro konkrétního pacienta posuzovaná jako ideální, např. až na 1.8 mmol/l. Jako další rizikové faktory jsou počítány: věk u žen nad 55 let, u mužů nad 45 let, kouření, obezita, vysoký krevní tlak, nízká hladina HDL cholesterolu, rodinné predispozice k těmto chorobám či cukrovka. Hladina bývá přechodně snížena po operacích, úrazech či prodělaném infarktu a proto se měření provádí až po 6-ti týdnech od uzdravení. Těhotným ženám se hladina LDL cholesterolu v krvi zvyšuje.