LD

Další názvy: Laktátdehydrogenáza Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Normální hodnoty:

0 – 2 měsíce: do 21.0 kat/l
2 měsíce – 1 rok: do 11.8 kat/l
1 rok – 15 let: do 8.4 kat/l
nad 15 let: do 7.5 kat/l

Popis vyšetřované látky

Laktátdehydrogenáza je enzym, který se vyskytuje v řadě orgánů (ledvina, srdce, kosterní svalstvo, slinivka, játra, plíce a další). Je nutná v organismu při zpracovávání cukrů (glukózy). Pyruvát, který je za normálních podmínek za přítomnosti kyslíku konečným produktem glykolýzy, je bez přítomnosti kyslíku dále redukován na laktát a právě tato reakce je katalyzována enzymem laktátdehydrogenázou. Normálně je v krvi tohoto enzymu jen velmi malé množství a z tkání, ve kterých je LD přítomno, se uvolňuje jen v případě jejich poškození. Takže stanovení hladiny LD v krvi nám ukazuje na poškození tkání, které LD obsahují. Rozlišujeme pět variant tohoto enzymu, které mají stejnou funkci, jen se nacházejí v různých tkáních organismu. LD1 se vyskytuje v červených krvinkách, srdci a ledvině, nejvíce LD5 je v játrech a některých vláknech kosterní svaloviny. Izoenzymy LD3 a LD4 se vyskytují v bílých krvinkách. V ostatních tkáních je jiný poměr těchto variant laktátdehydrogenázy, není však specifický, takže jej proto využít pro diagnostické účely.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření se provádí ke zjištění akutních i chronických onemocnění. Na základě toho, že známe pět variant, isoenzymů, laktátdehydrogenázy, je možno posoudit, která tkáň je poškozená. Společně s dalšími vyšetřeními je možno specifikovat výsledky a přesněji určit diagnózu.

Celkové LD můžeme používat ke sledování jak akutních, tak i chronických stavů.

Výchylky hodnot

U infarktu myokardu se zvyšuje hladina LD do 24 hodin a k normálu se vrací až v průběhu 5 – 6 týdnů. Ale jako hlavní vyšetření infarktu myokardu je nejčastěji užito troponinu, myoglobinu či CK. Vysoké hladiny laktátdehydrogenázy se také vyskytují u pacientů s akutní a chronickou leukémií, u nádorů a u akutní hepatitidy, mononukleózy, u dalších onemocnění jater a ledvin, po požití alkoholu, při anémii, při poruchách střevních a dýchacích a dalších poruchách. Zároveň po zvýšené fyzické činnosti mohou být hodnoty laktátdehydrogenázy vyšší.

Nízké hodnoty nejsou časté a nebývají sledovány.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních