Laktát

Další názvy: Sůl kyseliny mléčné Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Normální hodnoty:

0.6 – 2.4 mmol/l

Popis vyšetřované látky

Laktát je sůl kyseliny mléčné. Za normálních podmínek při přísunu kyslíku je konečným produktem glykolýzy (zpracovávání glukózy) pyruvát. Při podmínkách anaerobních, bez kyslíku, je pyruvát ještě redukován na laktát, prostřednictvím enzymu laktátdehydrogenázy. Laktát se tvoří v mozku, svalech, červených krvinkách a i jinde, když je tkáň nedostatečně zásobena kyslíkem. Aerobní produkce energie je upřednostňována, pokud ale je dostatek kyslíku. Pokud kyslíku je nedostatek, buňky přejdou na anaerobní glykolýzu. Produktem tohoto mechanismu je právě laktát a toho se při nedostatku kyslíku tvoří značné množství. Játra ho nestačí odbourávat a laktát se hromadí. Nejdříve nastává hyperlaktátemie a později i laktátová acidóza (typ metabolické acidózy, kdy je vychýlena acidobazická rovnováha v organismu ke kyselému).

Kdy se vyšetření provádí

Nejčastějšími stavy, kdy se vyšetření provádí, jsou hypoxie, laktátová acidóza či poruchy acidobazické rovnováhy. Vyšetření se provádí současně s ostatními vyšetřeními acidobazické rovnováhy a krevních plynů.

Výchylky hodnot

Zvýšenou hladinu laktátu v krvi způsobuje jeho zvýšení ve tkáních, kde probíhá glykolýza bez přísunu kyslíku, nebo při nedostatečném odstraňování laktátu z organismu. Zvýšené hodnoty se objevují u velkého počtu systémových onemocnění, metabolických onemocnění, infekcí, vrozených chorob či po podání některých léčiv.
Laktátová acidóza může mít dvě příčiny. Jedna je již výše zmíněná, kdy je nedostatek kyslíku v tkáni a organismus místo aerobní glykolýzy využívá glykolýzu anaerobní. Nedostatek kyslíku může být způsoben infarktem, srdečním selháním, plicními problémy či po traumatech, úrazech. Nebo také v druhém případě může jít o poruchy jater či ledvin. Také cukrovka, poruchy ukládání glykogenu a další případy, kdy nedochází k odstraňování laktátu z organismu.

Ke zvýšení laktátu dochází i ve svalech po nadměrném cvičení. Svalům nestačí kyslík při veliké zátěži, proto anaerobní glykolýzou vzniká laktát a hromadí se. Proto svaly při námaze bolí. Stav odezní, když je laktát ze svalů postupem času odstraněn.