Kyselina močová

Další názvy: trihydroxypurin Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži); doporučuje se nalačno Normální hodnoty:

0-1 měsíc 140 – 340 mol/l
1 měsíc – 15 let 120 – 360 mol/l
od 15 let muži 180 – 420 mol/l
od 15 let ženy 120 – 360 mol/l

Popis vyšetřované látky

Kyselina močová je nejdůležitějším konečným produktem oxidace purinů, které pocházejí nejen z nukleových kyselin z vnějšího prostředí, ale i z vlastního těla (např. stárnoucí buňky). Je velmi málo rozpustná ve vodě. Naprostá většina kyseliny močové je vylučována ledvinami z těla, menší množství stolicí. K hromadění kyseliny močové v těle může docházet buď nadměrnou tvorbou nebo sníženou schopností ledvin ji vylučovat. Pokud k tomuto dochází, nastává onemocnění zvané „dna“. Při tomto vrozeném onemocnění se kyselina močová ve formě krystalků usazuje ve tkáních, převážně v kloubech, kde působí bolest a záněty. Zároveň se krystalky mohou shlukovat a vytvářet močové či ledvinové kaménky a působit poškození těchto orgánů.

U chronické formy dny se mohou objevovat i shluky kyseliny močové pod kůží – tofy. Vypadají jako malé hrbolky na uších či rukou.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření je požadováno při podezření na dnu. Typickými příznaky je bolest kloubů (palce u nohou, kotníky, zápěstí, kolena atd.). Po nějaké době i zčervenání, otok atd.

Dále je vyšetření vyžadování ke zjištění, zda v těle nedochází ke zvýšenému odbourávání buněk, při chemoterapiích a léčebném ozařování. Také při podezření na poškození ledvin je vyšetření na místě.

Výchylky hodnot

Pro posouzení závažnosti stavu je nutné výsledky konzultovat s lékařem. Hranice normy jsou pouze orientační a u každého člověka může být normou jiná rozmezí, jelikož je mnoho faktorů, které hladinu kyseliny močové ovlivňují.

Častější jsou výchylky kyseliny močové směrem nad normu a je třeba zjistit, jestli příčinou je špatné zpracovávání purinů, resp. nadprodukce kyseliny močové, nebo neschopnost těla se kyseliny močové zbavit.

Nízká hladina kyseliny močové nebývá častá a nebývá sledována. Zřídka se může jednat o poškození ledvin či jater, o vzácná dědičná onemocnění. Ale k jejich diagnostice se stanovení hladiny kyseliny močové většinou nepoužívá. I ke stanovení diagnózy dny se užívají i jiná další vyšetření.

Některá léčiva též hýbají s hladinou kyseliny močové v organismu. Např. některá diuretika a aspirin (a jiné salicyláty), která v menších a občasných dávkách zvyšují hladinu kyseliny močové, zatímco v dávkách velkých hladinu snižují.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních