Kreatinkináza

Další názvy: Kreatinkinasa Typ vyšetření: 2 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Normální hodnoty:

1den – 3 dny do 32.0 mkat/l
3 dny – 2 měsíce do 6.7 mkat/l
2 měsíce – 1 rok do 5.5 mkat/l
1 rok – 2 roky do 4.25 mkat/l
2 roky – 15let 4.0 mkat/l
nad 15 let muži do 4.0 mkat/l
nad 15 let ženy do 2.0 mkat/l

Popis vyšetřované látky

Kreatinkináza je enzym, který se účastní procesů při svalové kontrakci. Nalézáme ho v největším množství ve svalu srdečním a svalech kosterních a dále i v mozku. Enzym CK nacházíme ve třech variantách, isoenzymech. V kosterních svalech nacházíme CK – MM (muscle – sval), v mozku CK-BB (brain – mozek) a s srdečním svalu CK – MB. Posledně jmenovaný je nejdůležitější při sledování infarktu myokardu.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření se provádí při podezření na poškození srdečního svalu, nejčastěji infarktu myokardu. Pokud se u pacienta objeví příznaky jako slabost, bolest na hrudi, úzkost, tak je vyšetření indikováno. Dále při podezření na poškození kosterního svalstva.

Výchylky hodnot

Množství kreatinkinázy u akutního infarktu myokardu stoupá po 4 - 6 hodin, maximum je dosaženo mezi 10 – 20 hodinou a hladina se do normálu dostane do dvou dnů nejčastěji. Další výchylky kreatinkinázy nad stanovenou hranici mohou poukazovat na jiná poškození myokardu (angina pectoris) nebo poškození kosterních svalů. Dále se objevuje výchylka po zvýšené námaze, která je u trénovaných jedinců nižší.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních