Kreatinin

Další názvy: sérový kreatinin Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži), popř. moč Normální hodnoty:

0 – 2 dny 20 – 140 mol/l
2 dny – 7 dnů 17 – 100 mol/l
7 dnů – 14 dnů 15 – 80 mol/l
14 dnů – 28 dnů 10 – 70 mol/l
do 1 roku 17 – 50 mol/l
1 rok – 5 let 17 – 60 mol/l
5 let – 10 let 26 – 90 mol/l
od 10-ti let muži

Popis vyšetřované látky

Kreatinin vzniká jako buněčný produkt svalového energetického metabolismu kreatinu. Kreatin je zdrojem energie svalových a nervových buněk, je nejvíce obsažen v mase. Množství kreatininu je přímo úměrné objemu svalové hmoty jedince a stoupá zároveň se zvýšeným příjmem masných výrobků v potravě.

Stanovení kreatininu se používá pro zjištění stavu ledvin, protože veškerý kreatinin je ledvinami filtrován a odváděn z těla močí.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření se provádí při podezření na poškození ledvin. Při akutních i chronických selháváních a zánětech. Zároveň ale patří stanovení hladiny kreatininu společně se stanovením hladiny močoviny k běžným vyšetřením při kontrolních prohlídkách u praktického lékaře a při kontrolách pacientů s dlouhodobými onemocněními (cukrovka).

Odhadovaná rychlost glomerulární filtrace (EGFR) se rovněž zjišťuje sledováním hladiny kreatininu. Déle se vyšetření provádí před CT ledvin a při sledování účinku některých léků na ledviny.

Výchylky hodnot

Množství kreatininu se prudce zvyšuje u totálního selhání ledvin a nadměrném uvolnění kreatininu ze svalů. Zvýšení dále pozorujeme u dalších chorob ledvin. Při akutní glomerulonefritidě (zánět ledvin) nebývá hladina ze začátku zvýšena, zvýší se prudce až při selhávání ledvin. Při chronické glomerulonefritidě bývá hladina zvýšena dvakrát až třikrát, někdy se ovšem pohybuje jen na své horní hranici normy. U nefrotického syndromu, nefrolitiáze a pyelonefritidě dochází ke zvýšení teprve v pozdějších stádiích, kdy dochází k omezení glomerulární filtrace.

Pokud není příčinou zvýšené hladiny kreatininu špatná funkce ledvin, bývá příčinou zvýšená produkce kreatininu v těle. Při akutním rozpadu kosterního svalstva je příčinou zvýšení celková produkce kreatininu a zvýšení potřeby jeho vylučování, stejně jako u akromegalie, kdy jedinec má zmnoženou svalovou hmotu.