Kortizol

Další názvy: hydrokortizon Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Moč, Sliny ( jako možná varianta ) Normální hodnoty:

Krev (hladina během dne kolísá):

ranní hodnoty 250 – 650 nmol
odpolední hodnoty 50 – 280 nmol/l

Popis vyšetřované látky

Kortizol je hormon produkovaný kůrou nadledvinek, který ovlivňuje metabolismus cukrů, bílkovin i tuků. Dále má vliv na funkci srdce a imunitního systému.V krevní plazmě putuje navázán na bílkovinu nebo samostatně. Aktivní je pouze jeho volná forma. Nadledvinky jej produkují po stimulaci specifickým hormonem z nadřazeného řídícího centra – hypofýzy.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření se provádí při podezření na poruchy sekrece hormonu.

První část vyšetření se provádí v ranních hodinách, kdy jsou hladiny hormonu vzhledem k jeho fyziologické sekreci nejvyšší (toto neplatí u osob, které mají nepravidelný životní styl – například noční služby). Druhý vzorek se odebírá okolo čtvrté hodiny odpolední, kdy dochází k poklesu množství hormonu v plazmě. Při podezření na Cushingovu chorobu se odběr provádí při předpokládané nejnižší hladině a to mezi 23 – 24 hodinou.

Vyšetřením moče můžeme zjistit hladinu nevázaného kortizolu. K tomuto je třeba sbírat veškerou moč vyprodukovanou za 24 hodin.

Výchylky hodnot

Poruchy vylučování kortizolu se mohou projevit množstvím příznaků závislých buď na zvýšené či snížené hladině hormonu.

Nízká hladina se projevuje nespecifickými celkovými příznaky jako jsou úbytek na váze, malá chuť k jídlu, svalová slabost, a nízký krevní tlak. Dále zmatené stavy, které mohou být spojeny s pocity strachu, nevolností. Na pokožce se mohou vyskytovat různé pigmentové anomálie.

Při nadbytku dochází naopak ke zvýšení krevního tlaku, zvýšení hmotnosti, kde ovšem převažuje tkáň tuková oproti svalům, kterých ubývá. Vliv na metabolismus je podobný jako při cukrovce, dochází ke zvýšení hladiny glukózy v krvi. Může docházet ke kožním krvácivým projevům, kůže budí „papírový“ dojem, objevují se strie.

Zejména ženy jsou ohroženy onemocněním kostí- osteoporozou. Vyjímkou též nejsou poruchy menstruačního cyklu. U dětí se poruchy produkce projevují poruchou růstu a psychosociálního vývoje.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních