Komplement

Další názvy: C3, C4 Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Normální hodnoty:

C3

0.9 – 2.0 g/l

C4

0.2 – 0.8 g/l

Popis vyšetřované látky

Působení protilátek v krvi i imunita zprostředkovaná buňkami jsou z části zprostředkovány systémem, kaskádou, krevních (plazmatických) proteinů. Tento se systém se nazývá komplement a je to soubor enzymů. Tyto enzymy jsou označovány písmenem C a čísly 1 – 9. (jelikož C1 je tvořen třemi podjednotkami, tak celkově je těchto enzymů 11). K vyšetřování se používají jen C3, C4, protože jsou měřitelné. Komplement má v organismu nezastupitelnou úlohu v imunitním systému. Jeho hlavními funkcemi je ničení bakterií a virů pomocí lýzy (rozpad). Označení patogenů (opsonizace), což zprostředkuje „snědení“ patogenů dalšími buňkami imunitního systému. Dále se komplement váže na specifické receptory buněk imunitního systému a spouští konkrétní jejich funkce a zánět. Také očišťuje tělo od cizorodých látek, které navázané na další molekuly dopravuje do jater a sleziny a odvádí je z těla ven.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření se provádí za účelem zjištění stavu imunitního systému jedince. Jelikož je to hlavní součást nespecifické vrozené imunity organismu, můžeme posouzením jeho hladin zhodnotit stav imunity organismu. Slouží k monitorování stavu zánětu v organismu pacienta. Také slouží k vyšetřování autoimunitních chorob.

Výchylky hodnot

Je známo, že poškození komplementu hraje velkou roli u mnoha onemocnění s poškozenou složkou imunitního systému. U astmatu, poškození ledvin či u nějakých forem artritid (zánětlivé onemocnění kloubů), u autoimunitních srdečních chorob, u choroby lupus erythematodes, roztroušené sklerózy či zánětlivého onemocnění střev. Také u Alzheimerovy choroby je úloha komplementu stále více zkoumána. U závažných infekcí způsobených např. meningokokem se také velmi mluví o úloze komplementu.

Problémy s komplementem mohou mít dvě příčiny. Celkově tento stav nazýváme insuficience komplementu – nedostatečnost tohoto systému. Jednou příčinou může být chyba v proteinech, které tlumí systém komplementu a to může vést k zesílené odpovědi imunitního systému.

Na druhou stranu pokud jsou poškozené proteiny, které mají komplement aktivovat, tak je organismus více citlivý na jakoukoliv infekci a obranná odpověď jeho organismu je nedostatečná.