Imunoglobuliny

Další názvy: IgG Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Normální hodnoty:

IgG

1 den – 15 dnů: 5.7 – 12.7 g/l
15 dnů – 3 měsíce: 2.3 – 6.6 g/l
3 měsíce – 1 rok: 2.2 – 11.2 g/l
1 rok – 15 let: 5.5 – 14.7 g/l
Nad 15 let: 9.0 – 15.0 g/l

IgA

1 den – 15 dnů: 0 – 0.1 g/l
15 dnů – 3 měs

Popis vyšetřované látky

Imunoglobuliny jsou velmi důležité bílkoviny v organismu. Český název zní protilátky. Protilátky představují součást globulinové frakce krevní plazmy, kolují v krvi a jsou to efektory humorální – látkové imunity organismu. Jsou vyráběny jedním typem bílých krvinek (B – lymfocyty, resp. plazmatické buňky). Protilátky chrání svého nositele tak, že se váží na toxické bílkovinné produkty bakterií a neutralizují je, dále také blokují vazbu virů na buňky, označují bakterie pro další buňky imunitního systému. Podle struktury složek, ze kterých se protilátka skládá, rozeznáváme pět tříd imunoglobulinů. Imunoglobulin G je nejčastěji se vyskytující třídou protilátek. Jako jediný i může přestupovat placentou k plodu a chránit ho v průběhu těhotenství, než si vytvoří vlastní imunitní systém. Tento typ protilátek se váže na viry, bakterie a houby a společně s komplementem je dokáže zničit. Imunoglobulin A je dalším typem protilátek. Proniká do gastrointestinálního traktu a nachází se převážně v mléku, slzách a slinách. Tato třída neumí aktivovat komplement, ale pomáhá bojovat proti patogenům, které jsou na vnějším i vnitřním povrchu těla. Třída imunoglobulinů M jsou velké molekuly a jsou dobrým aktivátorem komplementu a vyskytuje se převážně v séru, krvi a někdy i v tělních sekretech. Funkce třídy imunoglobulinů D je značení cizorodých elementů pro další buňky imunitního systému a tyto protilátky jsou velmi málo početné. Poslední třídou jsou imunoglobuliny E, které komplement neaktivují, jsou přítomné v membránách buněk imunitního systému a mají podíl při ochraně vůči parazitům (uvolňují histamin z obranných buněk).

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření se provádí za účelem zjištění stavu imunitního systému jedince. Čím více je imunitní systém stimulován, tím více se v krvi bude objevovat protilátek. Naopak stavy poškození imunitního systému – imunodeficience – nedostatečnosti – se projeví abnormálně nízkou hladinou protilátek v krvi.

Výchylky hodnot

Pokud probíhá v těle jedince infekce, imunitní systém se dostává do stavu pohotovosti a bílé krvinky začnou produkovat protilátky. Proto se infekční stav projeví zvýšenou hladinou protilátek v krvi. Lékař dle posouzení hladin jednotlivých tříd protilátek dokáže stanovit přesnější informaci o probíhajícím patologickém procesu. Například zvýšená hladina IgG může poukazovat na infekci, která proběhla v minulosti nebo probíhá delší dobu, naopak vysoká hodnota IgM se vyskytuje u právě probíhajících infekcí, jelikož se IgM zvyšuje hned v prvních dnech infekce. Nebo lze z jednotlivých hladin rozpoznat, o jaký typ infekce se jedná.

Pokud pacient trpí nějakou poruchou imunitního systému, hladiny protilátek v krvi budou nedostatečné. Tento stav se nazývá imunodeficience. Hodnoty protilátek v krvi je třeba porovnávat s ostatními souvisejícími vyšetřeními.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních