Hořčík

Další názvy: Magnesium Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži); moč Normální hodnoty:

Krev

do 6-ti týdnů: 0.66 – 1.15 mmol/l
6 týdnů – 1 rok: 0.66 – 0.94 mmol/l
1 rok – 15 let: 0.74 – 0.94 mmol/l
dospělí: 0.66 – 0.94 mmol/l
ionizované Mg: 0.40 – 0.45 mmol/l

Moč

do 1 roku: 0.8 – 1.6 mmol/den

Popis vyšetřované látky

Magnesium je důležitou součástí lidského těla. Vyskytuje se nejčastěji v kombinaci s vápníkem a fosforem, samostatně je ho mnohem méně. Z celkového množství magnesia v těle se 60% vyskytuje v kostře, 39% přímo v buňkách (20% v kosterní svalovině) a 1% mimo buňky, tedy extracelulárně. Z předchozího je zřejmé, že magnesium je důležité pro svalovou kontrakci, udržení stavby kostí a dále v energetických procesech či nervové činnosti. Do těla se magnesium dostává potravou. Jeho nejbohatšími zdroji jsou oříšky, cereálie, luštěniny, zelenina (převážně listová – špenát), čaj, kafe atd. stálou hladinu udržují převážně ledviny, které přebytečné magnesium vylučují močí.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření na stanovení hladiny magnesia se provádí současně s dalšími vyšetřeními. Vyšetření se nejčastěji používá pro monitorování stavu orgánů, které mají na starosti udržování stálé hladiny magnesia v organismu. Pokud se vyskytne nějaký patologický stav v gastrointestinálním traktu, který je zodpovědný za vstřebávání magnesia, můžeme to pozorovat na změněných hodnotách magnesia v krvi. Stejně tak můžeme sledovat stav ledvin, které vylučují přebytečné množství magnesia ven z organismu. Dlouhodobější výchylky v hodnotách magnesia v krvi se mohou odrazit i na stavu hladin vápníku a draslíku. Proto se tato vyšetření často provádějí současně. Příznaky, které vedou lékaře k vyžádání testu na stanovení magnesia v krvi, jsou zmatenost, srdeční arytmie a záchvaty, svalová slabost, trhání či křeče. Také při průjmech, alkoholismu, podvýživě či špatné absorpci se vyšetření požaduje. Po delší dobu se magnesium sleduje u onemocnění, kde byla nalezena abnormální hodnota této látky, aby se monitorovala úspěšnost léčby.

Výchylky hodnot

Stav, při kterém je hladina magnesia v krvi zvýšena, se nazývá hypermagnesemie. Je nejčastěji spojen se selháváním ledvin nebo nadměrným příjmem magnesia v potravě, v potravinových doplňcích. Tento stav nebývá častý. Dalšími příčinami mohou být nadměrná funkce příštítných tělísek či snížení funkce štítné žlázy, Addisonova choroba či dehydratace a další.

Nízká hladina magnesia, hypomagnesemie, se velmi často vyskytuje v případech, kdy je magnesia nedostatek v potravě, nebo když nefunguje orgán, který má na starosti udržení rovnovážné hladiny magnesia v těle. Pokud gastrointestinální trakt nepřijímá magnesium z potravy, nebo pokud ledviny nadměrně vylučují magnesium z těla, nastává hypomagnesemie. Tento stav se většinou vyskytuje i se sníženou hladinou draslíku. Také v případech alkoholismu, Crohnovy choroby, průjmu, popálenin apod. se nízká hladina magnesia může vyskytnout. Referenční mez musí být dodána společně s výsledky od laboratoře, která rozbor prováděla, protože výsledek může být ovlivněn postupem při zpracování, věkem, pohlavím a jinými okolnostmi.