HDL cholesterol

Další názvy: „dobrý“cholesterol Typ vyšetření: 2 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži), pokud je vyšetření požadováno jako součást lipidového profilu, odběr se provádí nalačno, pacient nesmí 12h před odběrem jíst a pít smí pouze vodu. Při vyšetření pouze na HDL cholesterol, pacient lačnit nemus Normální hodnoty:

Muži nad 1.4 mmol/l Ženy nad 1.6 mmol/l

Popis vyšetřované látky

Cholesterol se v krvi vyskytuje ve formě lipoproteinů. HDL cholesterol je laicky nazývaný „hodný“ cholesterol, neboť tento cholesterol putuje k játrům a zde se znovu využívá. LDL (low density lipoprotein) cholesterol je na rozdíl od „hodného“ nazýván „zlý“ cholesterol, protože se může ve formě aterosklerotických plaků ukládat ve stěně cév a způsobovat aterosklerózu. HDL cholesterol funguje jako transportní mechanismus, kdy je cholesterol dopravován do jater a může se dále zpracovávat.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření by se u dospělých mělo provádět jednou za pět let jako preventivní vyšetření vzniku srdečních chorob. Provádí se většinou společně s dalšími vyšetřeními na stanovení lipidů v těle, tzv. lipidový profil. U pacientů, kteří jsou pro profil sledováni a mají např. dietu na snížení cholesterolu, se vyšetření provádí častěji, než se dostanou k normálním hodnotám.

Vyšetření by se nemělo provádět po operacích, úrazech či prodělaném infarktu nebo při akutních onemocněních, protože hodnoty těmito stavy bývají sníženy.

Výchylky hodnot

Na rozdíl od většiny parametrů v lipidovém profilu je u HDL cholesterolu potřeba mít jeho dostatečné množství v krvi. Zvýšené hodnoty jsou v tomto případě lepší než snížené. Čím vyšší má pacient hladinu HDL cholesterolu v krvi, tím nižší má riziko onemocnění kardiovaskulární soustavy. Výsledky se ale vždy posuzují dohromady s ostatními hodnotami v lipidovém profilu.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních