HCG

Další názvy: Lidský choriogonadotropin Typ vyšetření: 2 Popis odběru: Srážlivá krev ( klasický odběr ze žíly na paži ), první ranní moč Normální hodnoty:

Krev

týden těhotenství 1.: 10 – 30 IU/l

| 2.:| do 100 IU/l| | 3.:| do 1000 IU/l| | 4.:| do 10 000 IU/l| | 5.-12.:| do 65 000IU/l| |24.:| do 300 0

Popis vyšetřované látky

Lidský choriový gonadotropin je produkován již velmi brzy po uhnízdění oplodněného vajíčka v děloze. Díky podobným účinkům jako má luteinizační hormon – LH udržuje produkci hormonů žlutého tělíska, později již produkci těchto hormonů přebírá placenta. Na hodnoty detekovatelné běžnými těhotenskými testy vystupá hCG okolo desátého dne po poslední vynechané menstruaci. U sportovců může být zneužíván pro svůj účinek na Leydigovy buňky varlat, které produkují testosteron a tak zvyšují nárůst svalové hmoty.

Kdy se vyšetření provádí

Toto vyšetření se provádí pro podezření na těhotenství přibližně (záleží na typu použité metody) desátý den od poslední vynechané menstruace a dále k monitorování průběhu gravidity. Slouží též k diagnostice nádorů, které se vyznačují tím, že hCG samy produkují. Jedná se o skupinu nádorů ze zárodečných tkání a tkání, které dávají vzniknout placentě, které mohou být postiženy dalšími nejen nádorovými procesy. Hladina hCG se sleduje i po proběhlém potratu.

Výchylky hodnot

Způsob stanovení hCG může být pouze kvalitativní, kdy pouze zjištˇujeme, zda-li hCG je přítomen, a nebo kvantitativní, kdy se dozvíme i jeho množství. Kvalitativní test se provádí desátý den od poslední vynechané menstruace, aby odpověděl na otázku, je-li žena těhotná. U netěhotných žen je koncentrace hCG velmi nízká a v průběhu první fáze těhotenství se zvyšuje každý týden zhruba dvojnásobně. Je-li tento růst pomalejší je nutno vyloučit mimoděložní těhotenství. V další fázi těhotenství již hCG nestoupá, ale naopak začíná pomalu klesat až do porodu.Několik týdnů po porodu již není hCG v zjistitelných hodnotách, nestane-li se tak, je možné, že v těle ženy zůstala tkáň, která hCG produkuje. Je nezbytné tento nález osvětlit. Výsledky běžně dostupných těhotenských testů je nutno brát s nutnou rezervou, pro jejich ne vždy spolehlivé výsledky. Ty mohou být způsobeny i špatnou manipulací a použitím v době, kdy hCG nedosáhl koncentrace, kterou test bude detekovat.