GMT

Další názvy: gama- glutamyltransferáza Typ vyšetření: 2 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži), doporučuje se nalačno, nejméně 8h před odběrem nejíst. Normální hodnoty:

1 den – 10 dnů: do 5.6 mkat/l
10 dnů – 1 rok: do 3.7 mkat/l
1 rok – 15 let: do 0.6 mkat/l
nad 15 let muži: do 1.1 mkat/l
nad 15 let ženy: do 0.6 mkat/l

Popis vyšetřované látky

GMT je velmi důležitým jaterním enzymem. Tato látka je vázána na buněčné membrány a to především ve tkáních, které mají vylučovací či vstřebávací kapacitu. Proto je GMT nejvíce přítomna v játrech, žlučových cestách, ledvinách, tenkém střevě či ve slinivce. Také je nemalé množství v prostatě, čímž můžeme vysvětlit vyšší normální hladinu GMT u mužů oproti ženám. Tento enzym prostřednictvím svých katalytických vlastností (přenos gama-glutamylu z glutathionu na aminokyselinu) umožňuje transport aminokyseliny přes buněčnou membránu.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření je požadováno společně s dalšími testy při chorobách jaterních a chorobách žlučových cest a dalších. Je to velmi citlivý ukazatel, přestože nám hladina GMT nedává přesnější informaci, k jakému poškození dochází. Vyšetření je velmi spojeno s hladinou ALP, hladiny většinou u poškození jater stoupají současně. Jen ALP může stoupat i u poškození kostí. Proto lze současným vyšetřením ALP a GMT rozpoznat kostní nebo hepatobiliární (jaterní + žlučové) původ zvýšení ALP. Stanovení hladiny GMT je častým vyšetřením pro screening alkoholiků, jelikož většina alkoholiků má hladinu GMT zvýšenou.

Výchylky hodnot

Ke vzestupu hladiny glutamyltranspeptidázy nejčastěji dochází při obstrukční žloutence a dalších onemocněních jater a žlučových cest. Čím vyšší je hladina GMT v těle, tím je větší podezření na poškození jater. Hodnotu GMT v séru zvyšují některá léčiva (jako např. fenobarbital, thiazidová diuretika, acetaminofen, anabol. steroidy, aminopyrin, antikonvulsiva, fenytoin, antithyreoidální léky, antirevmatika) a drogy, dále těhotenství též hodnoty zvyšuje a hladinu též významně ovlivňují: alkoholismus, kouření, nadváha a malá tělesná aktivita, které hladinu GMT v krvi též zvyšují. Hodnota GMT v krvi může být snížena tělesnou aktivitou a vegetariánstvím, dále žlučovými kyselinami – cholestázou.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních