Glukóza

Další názvy: Glykémie Typ vyšetření: 2 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži), v případě rychlých glukometrů stačí kapička ze špičky prstu, moč Normální hodnoty:

Krev

0 – 1 měsíc 1.7 – 4.2 mmol/l
1 měsíc – 15 let 3.3 – 5.3 mmol/l
dospělí 3.3 – 6.1 mmol/l

Moč

Do: 0.5 g/l

Popis vyšetřované látky

Glukóza je velice významná látka pro lidský organismus, pro existenci organismu je nezbytná. Je to nejrychlejší zdroj energie při pohybové aktivitě, zvýšené námaze, např. při sportu. Z chemického hlediska je to monosacharid, patří do skupiny aldohexóz. V čistém stavu je to bílá, krystalická látka sladké chuti. V přírodě je to hlavní produkt fotosyntézy a vyskytuje se jako stavební kámen různých oligosacharidů, např. maltosy, sacharosy, galaktosy aj. a také jako složka polysacharidů, např. škrobu nebo glykogenu. Všechny buňky lidského těla potřebují glukózu jako zdroj energie. Organismus získává glukózu nejčastěji z vnějšího prostředí potravou buď rovnou ve formě glukózy, nebo ve formě disacharidů či polysacharidů. Další možností získávání glukózy v těle je štěpení glykogenu. Glykogen je hlavní zásobárnou energie těla, je to škrob. Poslední způsob je nejméně výhodný. Je to získávání glukózy glukoneogenezí či ketogenezí, z bílkovin či mastných kyselin. Pro organismus je důležité uchovávat stálou hladinu glukózy v krvi. Pokud se hladina změní, tělo pomocí hormonů začne pracovat na obnově normální hodnoty glukózy v krvi. Těmito hormony jsou insulin a glukagon. Oba jsou vyráběny ve slinivce břišní. Insulin snižuje hladinu glukózy v krví tím, že usnadňuje vstup glukózy do buněk, do tkání, či působí na glukózu tak, aby se ukládala do glykogenu (škrob) či triacylglycerolů (tuk). Insulin má i jiné důležité funkce v organismu. Glukagon je hormon, který má opačné účinky než insulin. Pod jeho vlivem se hladina glukózy v krvi zvyšuje, protože je štěpen zásobní škrob glykogen a stimuluje výrobu glukózy i z jiných zdrojů, převážně v játrech. Pokud se hladina glukózy v krvi zvýší, např. po jídle, zvýší se vylučování insulinu a ten začne pracovat. Další možností, jak zbavit organismus přebytečné glukózy, je vyloučit ji močí.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření patří k běžným vyšetřením, je to poměrně jednoduché vyšetření a slouží k určení hladiny glukózy v krvi. Odběry se mohou provádět nalačno, po jídle i náhodně v průběhu dne. Nejčastějším důvodem pro odběr je podezření na cukrovku. Vyšetření je ale indikováno běžně jako screening (prověřování) u osob, které mají vyšší riziko vzniku diabetu: starší osoby, osoby s výskytem diabetu v rodině, osoby s nadváhou. Test je jednoduchý, takže nemocní cukrovkou si sami doma mohou několikrát denně provádět glykemický test přístrojem zvaným glukometr, aby věděli, jak správně dávkovat insulin. K vyšetření patří i stanovení glykemické křivky: Orální glukózový toleranční test – oGTT. Stanovuje se glykémie několikrát za sebou po podání glukózy v určitém množství. Slouží pro potvrzení cukrovky v případech, kdy obyčejné stanovení glykémie není průkazné. U těhotných žen s cukrovkou se glykémie sleduje po celou dobu těhotenství. Při příjmu v nemocnici se též určuje glykémie pro posouzení celkového stavu pacienta. Nejčastějšími příznaky snížené hladiny glukózy v krvi, hypoglykémie, jsou pocení, třes, hlad, neklid, slabost až mdloby, neostré vidění. Naopak příznaky pro hyperglykémii, zvýšenou hodnotu glukózy v krvi, jsou špatné léčení infekcí, pocity žízně, časté močení a taktéž problémy s viděním.

Výchylky hodnot

Nejčastější chorobou, spjatou s abnormální hladinou glukózy v krvi je diabetes, cukrovka. U zvýšené hladiny glukózy můžeme ale uvažovat i tato onemocnění a stavy: choroby slinivky břišní, přejídání, Cuschingův syndrom, akromegalie, hyperthyreóza (zvětšení štítné žlázy), akutní stres či chronická poškození ledvin, některé léky a další. U malého procenta těhotných žen se může vyskytnout hyperglykémie a může nastat těhotenský (gestační) diabetes. Tento stav je třeba monitorovat, protože později může vést ke vzniku diabetu. Většinou ale tento stav časem vymizí.

Jako příčiny hypoglykémie se uvádí hypothyreóza (zmenšená funkce štítné žlázy), choroby nadledvinek, předávkování insulinem, jaterní onemocnění, konzumace alkoholu, hladovění a další.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Aktuální diskuze o vyšetřeních