FSH

Další názvy: folitropin Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Případně 24 hod. sbíraná moč Normální hodnoty:

Krev

ženy folikulární fáze 2 – 10 IU/L
  ovulační peak 10 – 30 IU/L
  luteální fáze 2 – 10 IU/L
  menopauza 15 – 140 IU/L
muži   2 – 10 IU/L

Popis vyšetřované látky

Folikuly Stimulující hormon patří k hormonům produkovaným endokrinologickým řídícím centrem hypofýzou, které podřízeno hypotalamu – oblasti mezimozku. FSH řídí u žen menstruační cyklus, stimuluje ženské pohlavní buňky ve vaječnících k dozrávání, které je zakončeno ovulací, a stimuluje produkci estrogenu. Po menopauze již k tomuto dozrávání nedochází a hladina FSH se zvýší.

Menstruační cyklus probíhá z hlediska hormonů zjednodušeně takto. Po menstruaci hypotalamus způsobí zvýšenou hladinu FSH , což má za následek dozrávání vajíček ve vaječníku, přičemž jedno vajíčko roste přednostně. V polovině menstruačního cyklu se zvýší hladina LH, což stimuluje přednostní vajíčko k dozrání a následuje ovulace. Pokud nedojde k oplození, hladina LH klesá. Jelikož klesají i hladiny progesteronu a estrogenu, dojde k odlučování děložní sliznice a další menstruaci.

U mužů je FSH nezbytný pro správné dozrávání mužských pohlavních buněk – spermií a dále pro tvorbu speciálního proteinu, který soustavně udržuje koncentraci vazebných bílkovin pro mužské pohlavní hormony (androgeny vážící protein).

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření se provádí při podezření na postižení plodnosti souběžně s dalšími vyšetřeními hormonů, které mohou ovlivňovat rozmnožování. U žen je vyšetření vyžadováno při poruchách menstruačního cyklu, onemocněních vaječníků či hypofýzy. U mužů se tímto testem zjišťuje příčina nízkého počtu spermií, či také onemocnění hypofýzy (či onemocnění nadřazeného systému: hypotalamu). Při zpožděné či předčasné pubertě se vyšetření vyžaduje i u dětí. Vyšetření je v podstatě důležité vždy, pokud může být patologicky změněn pohlavní systém na jakékoliv úrovni: hypotalamus, hypofýza, pohlavní žlázy (vaječníky a varlata).

Výchylky hodnot

U výchylek hodnot FSH rozlišujeme primární a sekundární postižení pohlavních orgánů. Při primárním postižení vaječníků (např. gonádová disgeneze – nevyvinutí pohlavních orgánů), nepůsobí zpětná vazba estrogenu a progesteronu na hypofýzu, čím se hladina FSH zvyšuje. Při syndromu polycystických vaječníků se mění pouze hladina LH, hladina FSH zůstává nezměněna. Při sekundárních ovariálních insuficiencích (nedostatečnost vaječníků), kdy příčina tkví v nadřazeném řídicím systému v hypotalamu či v hypofýze, se hladina FSH i LH snižuje. Stejně tak u mužů jsou primární poruchy provázeny zvýšenou hladinou FSH, zatímco sekundární poruchy (poruchy nadřazených systémů) se projevují hladinou sníženou.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních