Fosfor

Další názvy: P Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži), moč Normální hodnoty:

Krev

do 1 měsíce: 1.4 – 2.6 mmol/l
1 měsíc – 2 roky: 1.3 – 2.3 mmol/l
2 roky – 15 let: 1.1 – 1.9 mmol/l
dospělí: 0.7 – 1.5 mmol/l

Moč

0 – 3 měsíce: 1.2 – 2.3 mmol/den
3 měsíce – 6 měsíců: 1.3 – 2.1 mmol/den

Popis vyšetřované látky

Fosfor patří k nejdůležitějším prvkům lidského těla, přesto je ho v krvi jen velmi malé množství (cca 1 % z celkového množství). Vyskytuje se ve formě fosfátů, což jsou jeho kombinace s kyslíkem (PO4). Anorganický fosfát je stejně jako vápník důležitý pro kostní stavbu. Velmi důležitý je v energetických procesech, ve svalové i nervové tkáni. Jejich vlastnosti pufru zachovávají acidobazickou rovnováhu v organismu. Tělo získává fosfor z potravy, vstřebává se v gastrointes­tinálním traktu a jeho přebytek je vylučován močí. Nejvíce je fosfor obsažen v ořechách, luštěninách, masu hovězím, kuřecím i rybím, ve vajíčkách a mléčných výrobcích. Celkem 70 – 80 % se v těle nachází v kostech a zubech v kombinaci s vápníkem, 10 % je v tkáni svalové a jen 1 % v tkáni nervové.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření na stanovení hladiny fosforu se provádí současně s dalšími vyšetřeními. Pokud má lékař podezření na poruchu, která souvisí s hladinou fosforu, indikuje toto vyšetření. Vyšetření se většinou neprovádí samostatně. Největší souvislost spolu mají hladiny vápníku a fosforu v organismu. Vyšetření se proto provádí při příznacích na výchylku hladiny vápníku v těle, či při potížích, kdy se tato výchylka má souvislost. Pokud je u pacienta podezření na poruchu metabolismu parathormonu (hormon příštítných tělísek), provádí se vyšetření na stanovení fosforu. Při onemocnění ledvin či zažívacího traktu se sleduje množství fosforu v organismu. Jelikož abnormální hladina fosforu se neprojevuje zřejmými příznaky, vyšetření se sleduje většinou v souvislosti s výchylkou jiných hodnot (vápník atd.). Dlouhodoběji se fosfor sleduje u onemocnění, kde byla nalezena abnormální hodnota , aby se monitorovala úspěšnost léčby.

Výchylky hodnot

Stav, při kterém je hladina vápníku v krvi zvýšena, se nazývá hyperfosfatemie. Je nejčastěji spojen se selháváním ledvin, podáváním speciální výživy bohaté na fosfor, počáteční diabetickou acidózou, hypoparathyre­oidismem (malá funkce příštítných tělísek). Pokud jsou hodnoty vysoko nad normálním rozmezím, mohou být poškozována orgány z důvodu kalcifikace. U dětí jsou hodnoty vyšší fyziologicky, protože ještě dochází k růstu kostí. Pokud v těle je nedostatečné množství fosforu, nazýváme tento stav hypofosfatemie. Málokdy může být zapříčiněn jeho nedostatkem v potravě. Většinou se uvažuje o příčinách jako nedostatek vitaminu D, popáleniny či nadměrná činnost příštítných tělísek (hyperparathy­reoidismus) apod. Referenční mez musí být dodána společně s výsledky od laboratoře, která rozbor prováděla, protože výsledek může být ovlivněn postupem při zpracování, věkem, pohlavím a jinými okolnostmi.