Fosfor

Další názvy: P Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži), moč Normální hodnoty:

Krev

do 1 měsíce: 1.4 – 2.6 mmol/l
1 měsíc – 2 roky: 1.3 – 2.3 mmol/l
2 roky – 15 let: 1.1 – 1.9 mmol/l
dospělí: 0.7 – 1.5 mmol/l

Moč

0 – 3 měsíce: 1.2 – 2.3 mmol/den
3 měsíce – 6 měsíců: 1.3 – 2.1 mmol/den

Popis vyšetřované látky

Fosfor patří k nejdůležitějším prvkům lidského těla, přesto je ho v krvi jen velmi malé množství (cca 1 % z celkového množství). Vyskytuje se ve formě fosfátů, což jsou jeho kombinace s kyslíkem (PO4). Anorganický fosfát je stejně jako vápník důležitý pro kostní stavbu. Velmi důležitý je v energetických procesech, ve svalové i nervové tkáni. Jejich vlastnosti pufru zachovávají acidobazickou rovnováhu v organismu. Tělo získává fosfor z potravy, vstřebává se v gastrointestinálním traktu a jeho přebytek je vylučován močí. Nejvíce je fosfor obsažen v ořechách, luštěninách, masu hovězím, kuřecím i rybím, ve vajíčkách a mléčných výrobcích. Celkem 70 – 80 % se v těle nachází v kostech a zubech v kombinaci s vápníkem, 10 % je v tkáni svalové a jen 1 % v tkáni nervové.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření na stanovení hladiny fosforu se provádí současně s dalšími vyšetřeními. Pokud má lékař podezření na poruchu, která souvisí s hladinou fosforu, indikuje toto vyšetření. Vyšetření se většinou neprovádí samostatně. Největší souvislost spolu mají hladiny vápníku a fosforu v organismu. Vyšetření se proto provádí při příznacích na výchylku hladiny vápníku v těle, či při potížích, kdy se tato výchylka má souvislost. Pokud je u pacienta podezření na poruchu metabolismu parathormonu (hormon příštítných tělísek), provádí se vyšetření na stanovení fosforu. Při onemocnění ledvin či zažívacího traktu se sleduje množství fosforu v organismu. Jelikož abnormální hladina fosforu se neprojevuje zřejmými příznaky, vyšetření se sleduje většinou v souvislosti s výchylkou jiných hodnot (vápník atd.). Dlouhodoběji se fosfor sleduje u onemocnění, kde byla nalezena abnormální hodnota , aby se monitorovala úspěšnost léčby.

Výchylky hodnot

Stav, při kterém je hladina vápníku v krvi zvýšena, se nazývá hyperfosfatemie. Je nejčastěji spojen se selháváním ledvin, podáváním speciální výživy bohaté na fosfor, počáteční diabetickou acidózou, hypoparathyreoidismem (malá funkce příštítných tělísek). Pokud jsou hodnoty vysoko nad normálním rozmezím, mohou být poškozována orgány z důvodu kalcifikace. U dětí jsou hodnoty vyšší fyziologicky, protože ještě dochází k růstu kostí. Pokud v těle je nedostatečné množství fosforu, nazýváme tento stav hypofosfatemie. Málokdy může být zapříčiněn jeho nedostatkem v potravě. Většinou se uvažuje o příčinách jako nedostatek vitaminu D, popáleniny či nadměrná činnost příštítných tělísek (hyperparathyreoidismus) apod. Referenční mez musí být dodána společně s výsledky od laboratoře, která rozbor prováděla, protože výsledek může být ovlivněn postupem při zpracování, věkem, pohlavím a jinými okolnostmi.