Feritin

Další názvy: hladina feritinu v krvi Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Normální hodnoty:

Referenční meze dodá laboratoř a výsledky posuzuje lékař.

Popis vyšetřované látky

Jelikož je železo jedním z nejdůležitějších prvků organismu, je i feritin společně s transferinem velmi důležitou látkou v organismu. Feritin je nitrobuněčná bílkovina, zatímco transferin je bílkovina krevní plazmy. V lidském organismu je feritin nejdůležitější látkou pro schraňování železa. Feritin se vyskytuje i v krevním řečišti a jeho množství zde odráží celkové množství železa uskladněného v tkáních. Feritin, který se nalézá v séru obsahuje mnohem méně železa než feritin tkáňový. Podjednotka feritinu se jmenuje apoferitin. Feritin je hlavní zásobárnou železa v těle a nachází se zejména v játrech, slezině, plicích, srdci, ledvinách a placentě. Existuje odpovídající vztah mezi koncentrací feritinu v krvi a zásobou celkového železa v těle. Proto můžeme pomocí stanovení hladiny feritinu v těle rozpoznat, kolik železa je celkově v organismu. to je velmi důležité např. při hledání příčin u anémií. Zda dochází k anémii z nedostatku železa v organismu nebo z jiných příčin. Také stanovení hladiny feritinu je důležité pro rozpoznání různých chorob v časných stádiích. Hladina feritinu při poklesu koncentrace železa v organismu totiž klesá mnohem dříve, než hladiny železa a transferinu v krvi, proto lze dříve určit patologický stav. Proto je stanovení hladiny feritinu velmi důležitým, citlivým ukazatelem hodnoty železa v organismu.

Kdy se vyšetření provádí


Vyšetření na stanovení hladiny feritinu se provádí, jestliže chceme zjistit, zda má pacient správné množství železa v těle. Pomocí tohoto vyšetření můžeme výchylky v hodnotách železa v těle rozpoznat velice brzy. Vyšetření je indikováno také při vychýlených hladinách hemoglobinu a při stavu, kdy má pacient špatné červené krvinky (pokud jsou červené krvinky mikrotické a hypochronické ). Vyšetření se často provádí současně se stanovením hladiny železa v séru a vazebné kapacity séra pro železo.

Výchylky hodnot

Výchylky hodnot jsou důležitým ukazatelem při anémiích a onemocněních, kdy se jako příznak projeví změněná hladina železa v krvi. Normální činnost faktorů, které udržují hladinu železa v krvi v normálu, je nezbytná pro zdraví organismu. Nízká hladina feritinu naznačuje málo železa v těle. Toto se objevuje u anémií. Vysoká hladina železa způsobuje přetížení organismu železem. Tento stav je charakterizován vysokou hladinou feritinu. Pokud přetížení trvá delší dobu, v tkáních se železo hromadí, tak se tomuto stavu říká hemosideróza. Velké množství hemosiderinu může tkáně poškodit, čímž vzniká . Tento syndrom se vyznačuje zbarvením kůže, poškozením slinivky břišní („bronzový diabetes“), cirhózou jater a poškozením pohlavních žláz (vaječníky a varlata). Toto onemocnění nemusí být vyvoláno jen abnormálním přísunem železa do organismu, ale i mnoha jinými příčinami. Nemoc může být např. vrozená a s léčbou je pak potřeba začít co nejdříve. Při prvním podezření na výskyt tohoto onemocnění by lékař měl nechat vyšetřit pacientovi hladinu feritinu v séru. Jelikož feritin je bílkovina, mohou onemocnění jater či ledvin způsobit výchylky v jeho hodnotách.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních