Estrogen

Další názvy: estrogeny Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev ( klasický odběr ze žíly na paži ), 24 hodinový sběr moči, sliny Normální hodnoty:

hodnoty pro estradiol

ženy:

folikulární fáze 0.11 – 0.33 nmol/l
ovulační peak 0.48 – 1.17 nmol/l
luteální fáze 0.26 – 0.73 nmol/l
menopauza 0.04 – 0.15 nmol/l

muži: ==

Popis vyšetřované látky

Estrogeny jsou skupina hormonů spoluzodpovědných za vývoj a rozvoj ženského pohlavního systému. To znamená nejenom ženských pohlavních orgánů a ženského typu ochlupení , ale i typické rozložení tukové tkáně. Dále jsou zodpovědné za nasměrovaní psychiky k ženskému typu. V proliferační fázi menstruačního cyklu způsobují růst děložní sliznice, účinkem na sliznici pochvy ovlivňují kyselost poševního prostředí a tím omezují přemnožení nežádoucích bakterií. Na rozdíl od progesteronu estrogeny snižují viskozitu hlenu v děložním krčku. V prsní žláze zajišťují rozvoj vývodů a tím rozvoj celého prsu. Mají účinek na částice přenášející cholesterol v plazmě a to v pozitivním významu, takže mají význam i jako faktory snižující riziko vzniku aterosklerózy. Jsou produkovány vaječníky, které jsou stimulovány FSH k tvorbě folikulů (a vajíček), když dostoupí hladina estrogenu určité výše v krvi, dojde k vyloučení LH z hypofýzy do oběhu a to způsobí uvolnění vajíčka z vaječníku - ovulaci.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření se provádí při podezření na postižení hormonální rovnováhy, které se mohou projevit například jinak nevysvětlitelným krvácením z rodidel. Jako monitoring funkčních vlastností placenty při zajišťování výživy plodu v průběhu těhotenství. Při nutnosti ozřejmit důvody opožděného či naopak předčasného vývoje pohlavních orgánů, který neodpovídá vrstevníkům. Použití bývá časté v diagnostice nádorů vaječníků, možné je též pro vrozené genetické vady.

Výchylky hodnot

K hodnocení výsledku vyšetření je nutné znát fázi menstruačního cyklu – den, při kterém došlo k odběru vzorku. Dále hraje roli celkový stav pacienta, věk a pohlaví. Ke zvýšení hladiny hormonů dochází při nádorovém postižení vaječníků , varlat a nadledvin. Na zvýšení hladiny estrogenů se mohou též podílet nedostatečně fungující játra, když nejsou schopna hormony v dostatečné míře odbourávat. V případě, že probíhá jiné hormonální onemocnění, které způsobí předčasný rozvoj pohlavních žláz, může dojít i ke zvýšení hladiny estrogenů.

Naprosto běžně dochází k nárůstu množství estrogenů v těle během těhotenství. Ke snížení dochází při vrozeném Turnerově syndromu, při snížené funkci podvěsku mozkového – hypofýzy a pohlavních žláz.. Dále při stavu, kdy je tkáň vaječníku prostoupena mnoha cystami a není tak schopná produkovat dostatečné množství hormonu.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních