Elektrolyty

Další názvy: Ionty Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Normální hodnoty:

Hodnoty pro každý parametr v jednotlivých textech

Popis vyšetřované látky

Elektrolytický panel je celkové vyšetření, které stanovuje hodnoty jednotlivých elektrolytů v organismu. To je důležité pro screeningová vyšetření, kdy je třeba získat informaci o vnitřním prostředí těla. Elektrolyty jsou nabité ionty, které se podílejí na udržení acidobazické rovnováhy v organismu. Acidobazická rovnováha je udržování stálého pH v organismu, které je mírně zásadité. Na tomto udržování se nejvíce podílejí ledviny a plíce. Elektrolyty jsou většinou ionty rozpuštěných solí. Mezi nejdůležitější řadíme kladné ionty sodíku a draslíku, mezi záporné patří například ionty chloru a také se stanovuje celkový oxid uhličitý. Sodík, draslík a chloridy se do těla dostávají potravou v dostatečném množství a jejich hladina je regulována vylučováním nadbytku močí. Dýcháním se do organismu dostává oxid uhličitý. Sodík a chloridy jsou ve větším množství obsaženy mimo buňku, extracelulárně. Draslík se nachází uvnitř buněk, intracelulárně, a v krvi je ho jen malé množství, takže i malá výchylka znamená velké funkční změny.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření je součástí celkových vyšetření stavů organismu. Provádí se běžně při potížích, která mohou být způsobena poruchou acidobazické rovnováhy, hodnot elektrolytů v těle. Dále je vyšetření často prováděno u pacientů, jejichž stav, choroba či užívaná léčiva mohou měnit hladiny elektrolytů v těle, u chronických i akutních onemocnění. Hladina může napovědět při dlouhodobých obtížích, kterými jsou zvracení, průjem, nevolnost, dýchací obtíže. I při akutních obtížích se srdcem se vyšetření elektrolytů provádí. Nejčastějšími onemocněními a stavy souvisejícími s poruchou rovnováhy elektrolytů jsou onemocnění ledvin, jater, vysoký krevní tlak a srdeční selhávání. Současně je vyšetření běžné v nemocnici při hospitalizaci. Stanovení derivátů oxidu uhličitého (vzniklé disociací kyseliny uhličité) slouží k určení pH organismu, které se provádí z tepenné krve.

Výchylky hodnot

Při posuzování výchylek, hodnocení stavu pacienta a určení léčby se vždy postupuje dle toho, který elektrolyt je v nerovnováze. Množství elektrolytů v těle závisí na jejich příjmu potravou a potom též na jejich vylučování ledvinami. Jejich koncentrace velice závisí na množství vody v těle. Proto při poruše rovnováhy elektrolytů, můžeme zaměřit pozornost na mechanismy, které se o rovnováhu starají. Do pozornosti lékaře se dostanou některé hormony, které řídí množství vody a iontů v těle. Nejčastějšími onemocněními, která souvisejí s hodnotou iontů v těle jsou choroby ledvin, srdce, svalů a nervů. Jelikož každá laboratoř používá trochu odlišné postupy v rozboru, měly by být společně s výsledky dodány i referenční rozmezí pro dané látky.