Draslík

Další názvy: Kalium Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Normální hodnoty:

Krev (při pH 7.4)

0 – 1 měsíc: 4.0 – 7.7 mmol/l

1 měsíc – 1 rok: 4.0 – 6.2 mmol/l

1 rok – 15 let: 3.6 – 5.9 mmol/l

dospělí: 3.8 – 5.5 mmol/l

Moč

0 – 1 měsíc: 5 – 25 mmol/den

1 měsíc – 1 rok: 15 – 40 mmol/den

Popis vyšetřované látky

Je jedním z hlavních iontů vyskytujících se v organismu, je to kladně nabitý ion. V největším množství se nachází uvnitř buněk a jen malé množství je v extraceluláním prostoru. Jeho celková hladina je mnohem nižší než u sodíku, proto i malá výchylka se velmi odrazí na stavu organismu. Do těla se draslík dostává v potravě a jeho přísun bývá běžně dostatečný (maso, zelenina). Společně s dalšími ionty se podílí na udržení acidobazické rovnováhy a udržení určitého množství vody v těle, na svalové činnosti, srdečním stahu a přenosu nervové informace. Jeho vylučování a udržování hladiny mají na starosti ledviny.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření je vyžadováno v kombinaci s ostatními vyšetřeními iontů v těle. Zjišťuje se, jestli u pacienta nedošlo k hyperkalemii nebo hypokalemii (hodně či málo draslíku v těle). K hyperkalemii může dojít při onemocnění ledvin či při užívání určitých léků. Hypokalemie nastává při nadměrném pocení, průjmech a zvracení a užívání diuretik. Někdy se nedostatek projeví i při sníženém příjmu draslíku potravou. Vyšetření se provádějí rutinně jako součást celkového vyšetření elektrolytů v těle. Déle je vyšetření často prováděno u pacientů, kteří jsou léčeni pro špatnou hladinu draslíku v těle a onemocnění s tímto stavem související jako jsou onemocnění ledvin. Hladina bývá sledována u pacientů užívajících diuretika či léky na krevní tlak a srdce.

Výchylky hodnot

Výchylky hodnot nad stanovenou hranici normálu značí hyperkalemii a mohou značit chronické či akutní selhání ledvin, infekci, cukrovku, dehydrataci, poškození nějaké tkáně, Addisonovu chorobu (porucha nadledvin), hypoaldosteronismus (málo hormonu aldosteronu) a další stavy. Naopak snížená hladina draslíku se označuje jako hypokalemie a může být zapříčiněna zvracením, dehydratací, průjmem, hyperaldosteronismem (nadměrné množství hormonu aldosteronu). Vyšetření se provádí v kombinaci s ostatními hladinami iontů a případná diagnóza se tedy opírá i o tyto další údaje. Hladina draslíku je velmi ovlivňována různými druhy léčiv a je třeba toto brát na zřetel. Zároveň každá laboratoř hodnotí hranici normálu trochu v jiném rozmezí a lékař tato referenční rozmezí musí znát. Také se trochu liší i postupy zpracování vzorku jednotlivých laboratoří, které ale lékař, pokud s danou společností spolupracuje, určitě zná. Hladina draslíku může být mylně stanovena také kvůli odchylkám v odběru a postupům při zpracování materiálu.