CO2

Další názvy: pCO2 Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži), popř. arteriální krev, tepenná Normální hodnoty:

Novorozenci: 16 – 24 mmol/l
Dospělí artérie: 21 – 28 mmol/l
Dospělí žíla: 22 – 29 mmol/l

Popis vyšetřované látky

Vyšetření hodnoty celkového oxidu uhličitého se provádí v rámci elektrolytického panelu, což je celkové vyšetření, které stanovuje hodnoty jednotlivých elektrolytů v organismu. To je důležité pro screeningová vyšetření, kdy je třeba dostat informaci o vnitřním prostředí těla. Elektrolyty jsou nabité ionty, které se podílejí na udržení acidobazické rovnováhy v organismu. Acidobazická rovnováha je udržování stálého pH v organismu, které je mírně zásadité. Na tomto udržování se nejvíce podílejí ledviny a plíce. Oxid uhličitý se do těla dostává dýcháním. V krvi můžeme nalézt oxid uhličitý v několika formách. Nejvíce je oxidu uhličitého ve formě HCO3-, který vzniká disociací kyseliny uhličité. Menší množství je rozpuštěno a přibližně stejnou hodnotu má množství oxidu uhličitého v karbamino-sloučeninách (CO2 tak reaguje s bílkovinami, např. v červených krvinkách). Je důležité pochopit, jak se CO2 podílí na udržování pH v organismu. Je to jeden ze tří systému (tzv. „nárazníkové systémy“), které hodnotu pH v těle udržují. Krvi oxid uhličitý vytvoří s vodou kyselinu uhličitou. Ta pak může disociovat na vodíkový kation H+ a HCO3-. Jelikož pH závisí na počtu vodíkových kationtů, slouží toto „rozkládání“ a zase zpětné „skládání“ jako mechanismus, kterým se počet vodíkových kationtů může v těle zvyšovat nebo snižovat.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření je součástí celkových vyšetření stavů organismu. Provádí se běžně při potížích, která mohou být způsobena poruchou acidobazické rovnováhy či hodnot elektrolytů v těle. Dále je vyšetření často prováděno u pacientů, jejichž stav, choroba či užívaná léčiva mohou měnit hladinu pH v těle, u chronických i akutních onemocnění. Hladina může napovědět při dlouhodobých obtížích, kterými jsou zvracení, průjem, nevolnost, dýchací obtíže. Současně je vyšetření běžné v nemocnici při hospitalizaci. Stanovení derivátů oxidu uhličitého (vzniklé disociací kyseliny uhličité) slouží k určení pH organismu, které se provádí z tepenné krve. Patologické stavy, se kterými hladina CO2 přímo souvisí, jsou metabolická acidóza či alkalóza a dále také respirační (dýchací) acidóza či alkalóza. Jsou to výchylky pH. Slovo alkalóza znamená mnoho zásaditého, tedy pH stoupá, s acidózou je to naopak.

Výchylky hodnot

Proto při poruše rovnováhy pH, musíme zaměřit pozornost na mechanismy, které se o rovnováhu starají. Do pozornosti lékaře se dostanou systémy, které mají podíl na udržování acidobazické rovnováhy v organismu, které řídí množství vody a iontů v těle. Nejčastějšími onemocněními, která souvisejí s hodnotou iontů v těle jsou choroby ledvin, srdce, svalů a nervů, poruchy dýchání. Největší podíl na udržování acidobazické rovnováhy ale mají plíce a ledviny. Velké množství oxidu uhličitého je pro organismus toxické, může dojít k otravě a nakonec i k úmrtí. Hodnoty jednotlivých variant oxidu uhličitého, ve kterých s v těle nachází, nám určí patologické stavy, jako je metabolická a respirační acidóza či alkalóza.

Jelikož každá laboratoř používá trochu odlišné postupy v rozboru, měla by být společně s výsledky dodána i referenční rozmezí pro danou látky.