Cholesterol

Další názvy: Celkový cholesterol Typ vyšetření: 2 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži); jelikož je vyšetření často požadováno jako součást „lipidového profilu“, nesmí se před odběrem 12h jíst. Pokud je vyšetření součástí nějakého rychlého testu, např.: testování“na ulici“, je odběr prováděn pou Normální hodnoty:

0 – 15 let: do 4.8 mmol/l

nad 15 let: do 5.2 mmol/l

Popis vyšetřované látky

Cholesterol je neutrální lipid, který je velice rozšířen ve všech tělesných buňkách, nejvíce však ve tkáni nervové. Je důležitou složkou buněčných membrán. Velká část cholesterolu v těle vzniká syntézou v játrech a jen menší část je získávána z potravy. Vylučování cholesterolu je možné dvěma hlavními cestami. Buď se přeměňuje na žlučové kyseliny nebo se rovnou vylučuje stolicí. Cholesterol je typickým živočišným produktem a proto se nachází v potravě živočišného původu, v mase, játrech, mozku a ve vaječném žloutku, který je asi jeho nejbohatším zdrojem. V krvi se cholesterol vyskytuje ve formě lipoproteinů. Důležité pro vyšetření jsou typy HDL (hight density lipoprotein)cholesterol a LDL (low density lipoprotein) cholesterol. HDL cholesterol je laicky nazývaný „hodný“ cholesterol, neboť tento cholesterol putuje k játrům a zde se znovu využívá. Na druhou stranu LDL cholesterol je nazýván jako „zlý“ cholesterol, který se ve formě plátů může ukládat ve stěnách cév a může způsobovat aterosklerózu. Oba cholesteroly se ale u normálního jedince v krvi vyskytují v určitém množství a pokud jsou hladiny v normálu, není na jejich přítomnosti nic patologického, oba jsou totiž pro organismus důležité. Celkový cholesterol je vyšetření, které zahrnuje obě varianty, cholesterol „dobrý“ i „zlý“.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření by se u dospělých mělo provádět jednou za pět let jako preventivní vyšetření vzniku srdečních chorob. Provádí se většinou společně s dalšími vyšetřeními na stanovení lipidů v těle, tzv. lipidový profil. U pacientů, kteří jsou pro profil sledováni a mají např. dietu na snížení cholesterolu, se vyšetření provádí častěji, než se dostanou k normálním hodnotám. Jelikož je hladina cholesterolu spojena se vznikem aterosklerózy (kornatění tepen), zvýšeným rizikem infarktu a dalšími srdečními chorobami, bývá vyšetření prováděno ne za účelem stanovení diagnózy, ale pro prosouzení rizika těchto onemocnění.

Výchylky hodnot

Vyšetření se neprovádí za účelem stanovení diagnózy, ale pro stanovení rizika vzniku srdečních onemocnění, aterosklerózy, infarktu myokardu. Pokud se hodnoty pohybují do stanovené hranice normálu, je vyšetření požadováno jen jednou za pět let. Pokud se hladina pohybuje do 6.2 mmol/l je lékaři hladina stanovena jako mírně zvýšená a je zvýšené i riziko vzniku onemocnění srdce a cév. Dalším běžným postupem je pak stanovení lipidového profilu pro zjištění hladiny HDL cholesterolu a LDL cholesterolu a posouzení rizika. Hodnoty nad 6.2 mmol/l se posuzují již jako velmi zvýšené a lékař stanovuje léčbu. Některá léčiva, stres, úraz, těhotenství a podobné záležitosti hladinu cholesterolu ovlivňují a je třeba je mít na zřeteli. Nízká hladina cholesterolu nebývá sledována pro diagnostické účely, ale byla nalezena u lidí s podváhou, s karcinomem či chorobou jater.