Chloridy

Další názvy: chlór Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži); Normální hodnoty:

Krev

do 1 roku: 95 – 115 mmol/l
1 rok – 15 let: 97 – 110 mmol/l
nad 15 let: 97 – 108 mmol/l

Moč

0 – 1 rok: 2 – 10 mmol/den
1 rok – 7 let: 20 – 70 mmol/den
7 let – 15 let: 50 – 130 mmol/den
nad 15 let: 120 –

Popis vyšetřované látky

Chloridový anion je jedním z hlavních iontů vyskytujících se v organismu, je to kladně nabitý ion. V největším množství se nachází v extraceluláním prostoru, v samotných buňkách je jeho koncentrace nižší. Chloridový anion je hlavním partnerem sodíku v organismu. Koncentrace chloridu se také udržuje poměrná ke koncentraci sodných kationtů. Spolupodílejí se na udržování acidobazické rovnováhy a udržení určitého množství vody v těle, na svalové činnosti, srdečním stahu a přenosu nervové informace Do těla se chlor dostává v potravě a jeho přísun bývá běžně dostatečný, jelikož je obsažen v soli. Chlor se vstřebává v gastrointestinálním traktu a jeho přebytek je vylučován ledvinami.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření je vyžadováno v kombinaci s ostatními vyšetřeními iontů v těle. Provádí se rutinně jako součást celkového vyšetření elektrolytů v těle. Dále je vyšetření často prováděno u pacientů, jejichž stav, choroba či užívaná léčiva mohou měnit hladiny elektrolytů v těle, u chronických i akutních onemocnění. Hladina může napovědět při dlouhodobých obtížích, kterými jsou zvracení, průjem, nevolnost, dýchací obtíže. Vyšetření chloridů v moči může lékaři ukázat, zda pacient dodržuje předepsanou dietu s nízkým obsahem solí a také jestli je výchylka způsobena velkou ztrátou solí nebo zvýšenou hladinou hormonů. Pokud je koncentrace chloridů nízká, jedná se o ztrátu solí, v případech jako je dehydratace, zvracení nebo užití diuretických léků. Nadbytek hormonů aldosteronu či kortizolu je příčinou zvýšené hladiny chloridů.

Výchylky hodnot

Výchylky hodnot nad stanovenou hranici normálu značí hyperchloridemii a velmi často jsou přítomny společně se zvýšenou hladinou sodných iontů, hypernatremií, nejčastěji následkem dehydratace. Také při metabolické acidóze, velké ztrátě bazí, se vyskytuje hyperchloridemie a při respirační alkalóze po hyperventilaci. U nemocí způsobujících pokles sodíku v krvi se taktéž vyskytuje pokles chloridů v krvi, hypochloridemie. U dlouhodobého zvracení, průjmu, rozedmě plic a jiných chronických onemocnění se vyskytuje respirační acidóza současně s hypochloridemií a při ztrátě kyselin metabolická alkalóza. Stanovení chloridů v potu je průkazem cystické fibrózy slinivky břišní. Stejně jako u ostatních vyšetření iontů je třeba, aby laboratoř provádějící vyšetření dodala k výsledkům své referenční rozmezí.