Celková bílkovina

Další názvy: CB Typ vyšetření: 2 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži), u novorozenců odběr z patičky; moč Normální hodnoty:

Krev:

do 1 měsíce: 40 – 68 g/l
1 měsíc – 1 rok: 50 – 71 g/l
1 rok – 15 let: 58 – 77 g/l
dospělí: 65 – 80 g/l

Moč:

do 0.15 g/den

Popis vyšetřované látky

Bílkoviny jsou základními stavebními kameny lidského těla. Jsou složeny z aminokyselin, které jsou k sobě vázány peptidickou vazbou a v organismu plní nejrůznější funkce – transportní, stavební, katalytické a další. V krvi, resp. v krevní plazmě, nacházíme dva typy bílkovin, jsou to albuminy a globuliny. Déle zde nacházíme ještě bílkoviny fibrinogenové frakce, které se účastní procesů srážení krve. Globuliny pocházejí z buněk imunitního systému. Albuminy jsou tvořeny v játrech, stejně jako bílkoviny účastnící se srážení krve. Poměr albumin/globulin se vypočítává z naměřených hodnot celkové bílkoviny a albuminu. U zdravých jedinců je v krvi více albuminu než globulinu.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření se provádí pro celkové zhodnocení stavu organismu. Provádí se při podezření na onemocnění ledvin a jater. Příznaky, při kterých se indikuje toto vyšetření, jsou hlavně náhlé změny váhy a příznaky onemocnění jater a ledvin.

Výchylky hodnot

Jelikož měření a vůbec hodnota celkové bílkoviny v krvi je ovlivněna mnoha faktory (věk, pohlaví, postup při zpracování), dodává laboratoř současně k výsledkům i referenční rozmezí. Hladina celkových bílkovin se může měnit i fyziologicky vlivem různých okolností. V těhotenství se vyskytují zvýšené hladiny bílkovin v moči** a snížené v krvi. V noční moči jsou hodnoty celkové bílkoviny nižší než v denní moči.

Hodnoty se zvyšují fyzickou námahou, velkým zatažením paže při odběru. Pokud člověk přijímá velké množství bílkovin v potravě, celková bílkovina se též zvýší, stejně jako při psychickém stresu.

Syntéza albuminu se zvyšuje při hladovění, při poškození ledvin a ostatních stavech, kdy dochází v organismu k velkým ztrátám. Snížené hodnoty nacházíme u ležících pacientů.

U nemocných se při poruchách jater a ledvin nachází snížená celkové bílkoviny v krvi v závislosti na příčině. Játra mohou produkovat málo bílkovin, nebo naopak v důsledku špatné funkce ledvin dochází ke ztrátám bílkovin močí. Potom, protože klesá onkotický tlak plasmy, který albuminy udržují, dochází k otokům na těle.
Důležitějším kritériem pro posouzení stavu nemocného je poměr albuminu a globulinu. U zdravých osob je v krvi více albuminu a poměr je tedy číslo větší než jedna. Při snížení globulinu v krvi se výsledné číslo poměru zvýší. Při zvýšení produkce globulinů, např. u autoimunitních onemocnění, se poměr albuminu a globulinu sníží. Taktéž při snížené produkci albuminu se poměr sníží. Tento stav nacházíme např. u cirhózy či onemocněních ledvin. Pro stanovení přesnější diagnózy je třeba dalších, specifičtějších vyšetření.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních