Bilirubin

Další názvy: bilirubin celkový Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži), u novorozenců odběr krve z paty, popř. neinvazivní metoda transkutánním bilirubinometrem (přístroj se pouze přiloží ke kůži)moč Normální hodnoty:

bilirubin celkový

věk

1. den do 85 mol/l
2. den do 135 mol/l
3. den do 170 mol/l
14. den do 50 mol/l
28. den do 29 mol/l
1 měs. až 1 rok do 29 mol/l
dospělí do 20 mol/l

Bilirubin konjugovaný

d

Popis vyšetřované látky

Bilirubin je základní žlučové barvivo (barva stolice), které vzniká při odbourávání hemoglobinu, barviva červených krvinek. Bilirubin se vázaný na krevní bílkovinu albumin dostává do jater, kde je nekonjugovaný (nepřímý), ve vodě nerozpustný bilirubin konjugován na bilirubin přímý, konjugovaný a ve vodě rozpustný. Konjugovaný bilirubin je pak vylučován se žlučí do střeva.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření na bilirubin se provádí při podezření na poškození jater či žlučových cest níže uvedenými možnostmi. Jestliže je v krvi nadbytečné množství žlučového barviva, uniká do tkání, které žloutnou, a tento stav je nazýván žloutenka (icterus). Tato situace může mít různé příčiny. Pokud dochází k rychlejší destrukci červených krvinek, než je vylučování produktů této destrukce játry, potom se zvýší hodnota bilirubinu v krvi a výsledkem je hemolytická žloutenka. Další typ žloutenky, žloutenka hepatální, je způsobena špatnou funkcí jater, kdy příčinou může být poškození jaterní tkáně různými toxiny, virem infekční žloutenky či cirhózou. Obstrukční žloutenka je výsledkem ucpání žlučovodu.

Výchylky hodnot

Výchylka množství nekonjugovaného bilirubinu v krvi nad stanovenou hranici může naznačovat hemolytickou nebo perniciózní anémii (zhoubnou chudokrevnost) nebo posttransfúzní reakci. Pokud je nad hranicí normy konjugovaný bilirubin, může být příčinou uzávěr žlučových cest, hepatitida, úraz jater, cirhóza, nežádoucí účinek léku nebo dlouhodobé nadměrné užívání alkoholu. Dolní hranice bilirubinu nebývá sledována.

Novorozenecký bilirubin


U novorozenců se může vyskytnout žloutenka v prvních dnech života (icterus neonatorum). Bilirubin stoupá z důvodu dočasné neschopnosti jaterního systému konjugovat bilirubin. Vyšetření hladiny bilirubinu u novorozence patří již ke standardu. Dále v případě inkompatibility Rh faktoru matky a dítěte, kdy matka je Rh negativní a dítě Rh pozitivní, si může matka vytvořit protilátky proti tomuto faktoru. Ty pak po přestupu placentou ničí červené krvinky plodu, stoupá hladina bilirubinu a dochází k anémii a možnému poškození mozku.

Bilirubin v moči


Konjugovaný bilirubin je vylučován v malém množství i močí. Vyšetření bilirubinu v moči patří ke běžným vyšetřením, provádí se diagnostickým proužkem. Zvýšená hladina bilirubinu zde lze prokázat dříve, než se objeví klinické příznaky žloutenky.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních