AST

Další názvy: Asparátaminotransferáza Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Normální hodnoty:

1den – 10dnů: do 1.4 μkat/l
10 d. – 2 měs.: do 1.2 μkat/l
2 měs. – 1 rok: do 1.0 μkat/l
1 rok – 15 let: do 0.8 μkat/l
nad 15 let muži: do 0.65 μkat/l
nad 15 let ženy: do 0.5 μkat/l

Popis vyšetřované látky

Asparátaminotransferáza je enzym, nejhojněji se vyskytující v srdečním svalu, játrech a kosterním svalstvu, který se účastní metabolismu, zpracovávání, bílkovin a aminokyselin. Jelikož v srdci a v ostatních svalech se nachází v nezanedbatelném množství a hladina AST je zde vyšší než hladina ALT, může být její sledování užito při diagnostice poškození srdce. Většinou se ale pro poškození srdce užívá sledování hladiny CK. Při zpracovávání bílkovin a aminokyselin se odehrává důležitý proces – transaminace. Transaminace je katalyzovaná enzymy, které se nazývají transaminázy nebo aminotransferázy, působící vzájemnou přeměnu dvojice aminokyselin a ketokyselin. Právě AST přenáší aminoskupinu z kyseliny asparagové na α-ketoglutarovou kyselinu za tvorby kyseliny glutamové a oxaloctové.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření na alaninaminotransferázu se provádí současně s dalšími vyšetřeními jater při podezření na poškození jater. Pokud se objeví příznaky jako žloutenka (žluté bělmo, zežloutnutí kůže), tmavě hnědá moč, bolest či zvětšení břicha (hromaděním tekutiny v břišní dutině), náhlý úbytek váhy, nevolnost či zvracení. Dále se vyšetření požaduje u osob, které mají zvýšené riziko nákazy virovou žloutenkou (např. přišli do kontaktu s osobou nakaženou), a u osob, které mají v rodině častý výskyt jaterních onemocnění. Dále se vyšetření provádí při podezření na poškození jater nadměrným užíváním alkoholu či při užívání léků či drog, které jsou pro játra velmi zatěžující. Vyšetření může sloužit ke zkoumání průběhu jaterních onemocnění. Sledování hladiny AST též může sloužit k diagnostice srdečních a jiných svalových onemocnění.

Výchylky hodnot

Výchylka nad normální hodnotu nejčastěji informuje o poškozeních srdečního svalu, jako je infarkt, zánět, stavy po operacích či srdeční masáži. Dále při jaterních onemocněních se zvyšuje hladina AST. Při žloutence virové stoupá hladina až desetkrát a výchylka nad normu přetrvává až 6 měsíců. U chronické žloutenky nejsou výchylky AST tak časté. Měření se často opakuje pro sledování průběhu jaterních chorob. Fyziologicky je hladina AST zvýšena u novorozenců. Některá léčiva též mohou zvyšovat výskyt AST a je třeba lékaře upozornit na léky, které pacient dlouhodobě užívá.