Apolipoprotein B

Další názvy: Apolipoprotein B-100 Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži), jelikož je vyšetření požadováno jako součást „lipidového profilu“, nesmí se před odběrem 12h jíst. Samostatně vyšetření nebývá požadováno. Normální hodnoty:

0.58 – 1.38 g/l

Popis vyšetřované látky


Apolipoproteiny jsou proteiny, které jsou součástí lipoproteinů v krevní plazmě. Lipoproteiny transportují lipidy krevním řečištěm. Lipidy jsou vstřebány ve střevě a jsou přenášeny do jater a jsou uskladňovány v tukových buňkách, jsou důležitou zásobárnou energie pro kosterní svaly, srdce a další orgány. Tukové komponenty lipoproteinů nejsou rozpustné ve vodě, ale právě apolipoproteiny díky svým speciálním vlastnostem je umí rozpouštět. Lipoproteiny obsahují cholesterol a triacylglyceroly. Apolipoprotein B je součástí LDL cholesterolu (low density lipoprotein). LDL poskytuje tkáním cholesterol, základní složku buněčných membrán a materiál pro tvorbu steroidních hormonů. Buňka, která potřebuje cholesterol, umí rozpoznat právě apolipoprotein B, který je součástí LDL cholesterolu (buňky mají receptor na apolipoprotein B). Množství apolipoproteinu B proto velmi úzce souvisí s hladinou LDL cholesterolu. Apolipoprotein B má dvě formy. Vyskytuje se ve formě s nízkou molekulovou hmotností – B-48 -, která je význačná pro transportní systém přinášející lipidy z potravy. Forma – B-100 – má vysokou molekulovou hmotnost a je charakteristická pro transport lipidů z vnitřního prostředí, tedy z jater. Pro vyšetření se používá apolipoprotein B-100 a je označován pouze jako apolipoprotein B. LDL cholesterol se někdy vypočítává z naměřených hodnot ostatních složek lipidového profilu, ale hodnota apolipoproteinu B se vždy měří přímo. Stejně jako hladina LDL cholesterolu, tak i hladina apolipoproteinu B nám vypovídá o riziku vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Kdy se vyšetření provádí


Vyšetření by se u dospělých mělo provádět jednou za pět let jako preventivní vyšetření vzniku srdečních chorob. Provádí se většinou společně s dalšími vyšetřeními na stanovení lipidů v těle, tzv. lipidový profil. Vyšetření hladiny apolipoproteinu B nebývá součástí obyčejného screeningu, ale indikuje se u pacientů s hyperlipidémií (nadměrné množství tuku v krvi) nebo chorobami srdce a cév, nebo u lidí, kteří mají výskyt těchto onemocnění v rodině.

Výchylky hodnot


Zvýšená hladina apolipoproteinu B je přímo úměrná zvýšení hladiny LDL cholesterolu. Tedy čím vyšší hladiny apolipoproteinu B, tím větší riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob. Zvýšení hladiny apolipoproteinu B-100 pozorujeme u hyperlipidémií a dalších onemocnění, např.: cukrovka, hypothyreóza, nemoci ledvin. Také v těhotenství se hladina apolipoproteinu B zvyšuje. Snížená hodnota se může objevit u poruch zpracování a tvorby lipidů v játrech. Další související stavy ke snížené hladině apolipoproteinu B jsou podvýživa, podváha, operace, užívání některých léků, cirhóza apod. Zřídka je zvýšená hladina způsobena chybným genem pro tvorbu apolipoproteinu B, kdy pak není LDL cholesterol rozpoznán buňkou a hromadí se v krvi.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních