Apolipoprotein A

Další názvy: Apolipoprotein A-I Typ vyšetření: 2 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži), jelikož je vyšetření požadováno jako součást „lipidového profilu“, nesmí se před odběrem 12h jíst. Samostatně vyšetření nebývá požadováno. Normální hodnoty:

0.73 – 1.7 g

Popis vyšetřované látky


Apolipoproteiny jsou proteiny, které jsou součástí lipoproteinů v krevní plazmě. Lipoproteiny transportují lipidy krevním řečištěm. Lipidy jsou vstřebány ve střevě a jsou přenášeny do jater a jsou uskladňovány v tukových buňkách, jsou důležitou zásobárnou energie pro kosterní svaly, srdce a další orgány. Tukové komponenty lipoproteinů nejsou rozpustné ve vodě, ale právě apolipoproteiny díky svým speciálním vlastnostem je umí rozpouštět. Lipoproteiny obsahují cholesterol a triacylglyceroly. HDL lipoprotein (hight density lipoprotein) se často nachází i samostatně (bez cholesterolu a tryacylglycerolů) a je schopen „vychytávat“lipidy ze tkání a dopravovat je k játrům k dalšímu zpracování. Toto je jediná cesta, jak se buňky mohou zbavit přebytečných tuků, a HDL dokonce umí již usazené plaky v arteriích rozrušovat a po částech je dopravovat k játrům, kde se znovu použijí nebo vyloučí se žlučí. Tím se snižuje výskyt poškozených míst v cévách, nebo k poškozování vůbec nedochází. Apolipoprotein je látka, enzym, který právě umožňuje vydání lipidů z tkání a jeho navázání na HDL a dále dokončuje transport a odevzdání lipidů do jater. Apolipoprotein je dobrý ukazatel rizika vzniku onemocnění srdce a cév, stejně jako HDL cholesterol. Čím méně apolipoproteinu a HDL cholesterolu, tím větší riziko vzniku kardiovaskulárních chorob. Existují dva typy apolipoproteinu, je to Apo A-I a Apo A-II. Apo A-I se vyskytuje třikrát častěji, měření jsou specifikována na něj.

Kdy se vyšetření provádí


Vyšetření by se u dospělých mělo provádět jednou za pět let jako preventivní vyšetření vzniku srdečních chorob. Provádí se většinou společně s dalšími vyšetřeními na stanovení lipidů v těle, tzv. ****lipidový profil. Hladina apolipoproteinů bývá sledována u pacientů s lipidémií (nadměrné množství tuků v krvi), popř. i u lidí, kteří mají výskyt této choroby ve svém příbuzenstvu. Déle se měří poměr Apo A-I a Apo B, což je pak vlastně ukazatelem poměru „dobrého“ a „zlého“ cholesterolu, HDL cholesterolu a LDL cholesterolu.

Výchylky hodnot


Vyšetření se neprovádí za účelem stanovení diagnózy, ale pro stanovení rizika vzniku srdečních onemocnění, aterosklerózy, infarktu myokardu. Vysoká hladina nebývá sledována, může se vyskytnout po namáhavém cvičení, v těhotenství, při hubnutí a užití některých léčiv. Naopak je třeba sledovat, aby hladina nebyla pod stanovenou hranicí normálu. Snížení jasně ukazuje na sníženou hladinu HDL cholesterolu a zvýšené riziko vzniku aterosklerózy, infarktu myokardu a dalších kardiovaskulárních onemocnění. Příčinami snížení hladiny apolipoproteinů může být neléčená cukrovka, kouření, některá léčiva, vrozená choroba nedostatku tohoto enzymu.