ALT

Další názvy: Alaninaminotransferáza Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Normální hodnoty:

0 – 1 rok: do 1.0 μkat/l
1 rok – 15 let: do 0.8 μkat/l
nad 15 let muži: do 0.8 μkat/l
nad 15 let ženy: do 0.55 μkat/l

Popis vyšetřované látky

Alaninaminotransferáza je enzym, nejhojněji se vyskytující v játrech, který se účastní metabolismu, zpracovávání bílkovin a aminokyselin. Menší množství se též nachází v ledvinách a svalech. Za běžných podmínek je hladina ALT nízká, avšak při poškození jater se zvýší a nemoc je možné rozpoznat dříve, než se objeví další příznaky (žloutenka apod.). Při zpracovávání bílkovin a aminokyselin se odehrává důležitý proces – transaminace. Transaminace je katalyzovaná enzymy, které se nazývají** transaminázy** nebo aminotransferázy, působící vzájemnou přeměnu dvojice aminokyselin a ketokyselin. Právě ALT přenáší aminoskupinu z aminokyseliny alaninu na α-ketoglutarovou kyselinu za tvorby kyseliny glutamové a pyrohroznové.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření na alaninaminotransferázu se provádí současně s dalšími vyšetřeními jater při podezření na poškození jater. Pokud se objeví příznaky jako žloutenka (žluté bělmo, zežloutnutí kůže), tmavě hnědá moč, bolest či zvětšení břicha (hromaděním tekutiny v břišní dutině), náhlý úbytek váhy, nevolnost či zvracení. Dále se vyšetření požaduje u osob, které mají zvýšené riziko nákazy virovou žloutenkou (např. přišli do kontaktu s osobou nakaženou), a u osob, které mají v rodině častý výskyt jaterních onemocnění. Dále se vyšetření provádí při podezření na poškození jater nadměrným užíváním alkoholu či při užívání léků, které jsou pro játra velmi zatěžující. Vyšetření může sloužit ke zkoumání průběhu jaterních onemocnění.

Výchylky hodnot

Výchylka nejčastěji informuje o virové žloutence, kdy nadměrné hodnoty přetrvávají až 6 měsíců, než se vrátí k původním fyziologickým. U chronických onemocnění jater nebývá ALT zvýšeno tak významně (při blokádě žlučových cest, při jaterní cirhóze nebo karcinomu jater třeba jen mírně). Před vyhodnocováním výsledků je třeba brát na zřetel případnou námahu před odběrem, požívání alkoholu, popř. užívání léků, které mohou hodnotu ALT v krvi zvyšovat.