ALP

Další názvy: Alkalická fosfatáza Typ vyšetření: 2 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži), doporučuje se nalačno Normální hodnoty:

1 den – 10 dnů: do 5.6 mkat/l
10 dnů – 2 měsíce: do 6.3 mkat/l
2 měs. – 10 let: do 10.0 mkat/l
dospělí muži: do 2.7 mkat/l
dospělé ženy: do 2.3 mkat/l

Popis vyšetřované látky

Alkalická fosfatáza je enzym, který se účastní procesu defosforylace. Nacházíme ji nejvíce v játrech, žlučovodu, ledvinách, kostech a placentě. V každé z těchto tkání se nachází v trošku odlišné formě se stejnou funkcí, tyto formy nazýváme isoenzymy ALP. ALP chemicky patří mezi hydrolázy a odstraňuje fosfátovou skupinu na pozici 5´ i 3´ u velkého množství molekul, např. nukleotidů, alkaloidů a proteinů. Alkalická fosfatáza pracuje v zásaditém prostředí.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření je požadováno společně s dalšími testy při chorobách jaterních a chorobách žlučových cest, dále u chorob kostí, u nefropatií (poškození ledvin) a dalších.

Výchylky hodnot

Ke vzestupu hladiny alkalické fosfatázy nejčastěji dochází při obstrukční žloutence a dalších onemocněních jater a žlučových cest. U ryze hemolytické žloutenky ke vzestupu nedochází. Řada dalších faktorů též může hladinu alkalické fosfatázy zvyšovat, takže je nutno vyšetření kombinovat a porovnávat s klinickými nálezy. Pro potvrzení, že hladina opravdu ukazuje na poškození jater, je třeba užít vyšetření enzymů, jejichž hladina stoupá zároveň s hladinou alkalické fosfatázy, abychom potvrdili, že zvýšená ALP opravdu byla jaterního původu. Pokud zároveň se zvýšením ALP byl zachycen vyšší výskyt vápníku a fosforu, je větší pravděpodobnost, že se jedná o ALP z kostní tkáně a další vyšetření by se týkala kostních onemocnění. Dále nacházíme zvýšenou hladinu ALP v těhotenství, dále u dětí, protože u nich stále dochází k růstu kostí. Některá léčiva také mohou hladinou ALP zvyšovat, ale jen výjimečně. Snížená hladina ALP může poukazovat na tato onemocnění: achondroplazie, hypothyreóza, hypofosfatasemie, těžké anemie a další.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních