Aldosteron

Typ vyšetření: 2 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Moč ( 24 hodinový sběr) Normální hodnoty:

111 – 832 pmol/l

Popis vyšetřované látky

Aldosteron je hormon produkovaný specializovanými buňkami kůry nadledvinek. Je pod vlivem hormonu reninu, který je vylučován tkání ledvin v závislosti na objemu krve v organismu. Prostřednictvím další látky zvané angiotensin renin působí na vylučování aldosteronu. Dále je produkce aldosteronu regulována hormonem působícím na kůru nadledvin (ACTH) z nadřazené řídicí žlázy – adenohypofýzy. Aldosteron je řazen do skupiny mineralokortikoidů a sám název dává tušit jeho funkci. Tou je zejména regulace objemu tekutiny v těle. To činí působením na vylučování iontů sodíku a draslíku ledvinami, kde zejména sodík jde v ruku v ruce s množstvím vody obsaženým v lidském organismu. Tím se aldosteron spolupodílí na kontrole krevního tlaku, i když to není jediný mechanismus kontroly tlaku. Dojde- li ke snížení objemu cirkulující tekutiny v oběhu (např. z důvodu dehydratace či krvácení), dochází k aktivaci tohoto tzv. systému renin – angiotenzin – aldosteron. Výsledkem je zvýšené vstřebávání sodíku ledvinami (draslík je naopak vylučován) a v důsledku toho i vody.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření se provádí při podezření na onemocnění způsobující minerálový rozvrat organismu. Toto může být způsobeno nádorovým procesem, který vůbec nemusí mít zhoubný charakter a „pouze“ produkuje v nadbytku hormon, jehož množství není regulovatelné obvyklými mechanismy organismu.

Výchylky hodnot

Stavy spojené s poruchou metabolismu minerálů se mohou projevit zvýšenou únavou, častým a neobvykle snadným vyčerpáním. Svalovou slabostí spojenou s neschopností zvládat běžné denní úkony. Pravidelnými příhodami náhle vzniklé nevolnosti, která může či nemusí být spojena se zvracením. Poruchami srdečního rytmu, kdy si pacient jakoby uvědomuje „ tlukot vlastního srdce“ (palpitace) a které můžou spojeny s vážnými, život ohrožujícími komplikacemi. Výjimkou nejsou ani úrazy vzniklé po pádu v bezvědomí, ke kterému tyto poruchy též mohou vést. Organismus má snahu vyloučit nahromaděné látky například zvýšením dechové frekvence – dochází k hyperventilaci. Bolesti hlavy a další neurologické příznaky mohou též souviset s poruchou metabolismu minerálů.

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních