Albumin

Další názvy: Alb Typ vyšetření: 2 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži), u novorozenců odběr z patičky; moč Normální hodnoty:

Krev

do 1 roku: 27 – 33 g/l
1 rok – 15 let: 30 – 43 g/l
dospělí: 32 – 45 g/l

Moč

do 30.0 μg/min

Popis vyšetřované látky

Bílkoviny jsou základními stavebními kameny lidského těla. Jsou složeny z aminokyselin, které jsou k sobě vázány peptidickou vazbou a v organismu plní nejrůznější funkce – transportní, stavební, katalytické (jako enzymy) a další. V krvi, resp. v krevní plazmě je nejhojnější bílkovinou právě albumin. Déle zde nacházíme ještě globuliny, které pocházejí z buněk imunitního systému, a bílkoviny fibrinogenové frakce, které se účastní procesů srážení krve. Albuminy jsou tvořeny v játrech, stejně jako bílkoviny účastnící se srážení krve. Albumin udržuje stálý onkotický tlak, takže zadržuje tekutinu v cévách, a tím zabraňuje otokům a transportuje vitamíny, hormony, ionty nebo např. léčiva a další látky krevním řečištěm. Poměr albumin/globulin se vypočítává z naměřených hodnot celkové bílkoviny a albuminu. U zdravých jedinců je v krvi více albuminu než globulinu. Při onemocněních ledvin, jater, šokových stavech, při zánětech či podvýživě koncentrace albuminu v krvi klesá. Naopak při dehydrataci koncentrace stoupá.

Kdy se vyšetření provádí

Vyšetření se provádí pro celkové zhodnocení stavu organismu. Provádí se při podezření na onemocnění ledvin a jater. Příznaky, při kterých se indikuje toto vyšetření, jsou hlavně náhlé změny váhy a příznaky onemocnění jater a ledvin.

Výchylky hodnot

Pokud se v těle nachází menší množství albuminu, než je stanoveno jako norma, nazýváme tento stav hypoalbuminemie. Hlavními příčinami je pokles výroby v játrech, např. při špatné výživě nebo spíše při onemocněních jater. Pokud dochází ke zvýšené ztrátě proteinů např. ledvinami při jejich chorobách nebo i trávicím traktem, také se hladina albuminu v krvi snižuje. Snížená hladina se může vyskytovat i u zánětů, akutních stavů nebo nádorů. Zřídka se vyskytuje analbuminemie, kdy je poškozena přímo výroba albuminu a osoby takto postižené jsou překvapivě navenek zdrávy. Při nedostatku albuminu klesá onkotický tlak plasmy, který albuminy udržují, dochází k otokům na těle. Opačným stavem hypoalbuminemie je zvýšená hladina albuminu v těle - hyperalbuminemie. Koncentrace se významně zvyšuje při dehydrataci, kdy se sníženým množství tekutiny, ve které je albumin rozpuštěn, relativně zvyšuje množství albuminu.
Důležitějším kritériem pro posouzení stavu nemocného je poměr albuminu a globulinu. U zdravých osob je v krvi více albuminu a poměr je tedy číslo větší než jedna. Při snížení globulinu v krvi se výsledné číslo poměru zvýší. Při zvýšení produkce globulinů, např. u autoimunitních onemocnění, se poměr albuminu a globulinu sníží. Taktéž při snížené produkci albuminu se poměr sníží. Tento stav nacházíme např. u cirhózy jater či onemocněních ledvin. Pro stanovení přesnější diagnózy je třeba dalších, specifičtějších vyšetření.

Nemoci u kterých se vyšetření provádí

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních